Doç. Dr. Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU

Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU
Uzm. Alanı : Spor Yönetimi
ahmetbulgurcuoglu@esenyurt.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Erdal ATALAY

Öğretim Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi Erdal ATALAY
Uzm.Alanı : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
erdalatalay@esenyurt.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Asaf ÖZKARA

Öğretim Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi Asaf ÖZKARA
Uzm. Alanı : Beden Eğitimi ve Spor
asafozkara@esenyurt.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Rasim AŞİN

Öğretim Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi Rasim AŞİN
Uzm. Alanı :
rasimasin@esenyurt.edu.tr

Araş.Gör. Okan KILIÇKAYA

Spor Yöneticiliği
Araştırma Görevlisi
Araş.Gör. Okan KILIÇKAYA
Uzm.Alanı :Spor Yöneticiliği
okankilickaya@esenyurt.edu.tr