Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Erdem ESENKAYA

Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Erdem ESENKAYA
Uzm.Alanı :Muhasebe Denetim
ibrahimerdemesenkaya@esenyurt.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Kazım KILINÇ

Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Kazım KILINÇ
Uzm.Alanı : Endüstri İlişkileri
kazımkilinc@esenyurt.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KAHRAMAN

Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KAHRAMAN
Uzm.Alanı : Endüstri İlişkileri
mehmetkahraman@esenyurt.edu.tr