DUYURU

Tarih:16.1.2018

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

 

13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu meslekler belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki işlerde mesleki eğitim zorunlu hale gelmiştir. Bu işlere ait belgesi olanlar bu eğitimlerin dışındadır.

MESLEKİ EĞİTİMLER

1.       Arama Ve Sondaj İşleri

2.       Metalurji Sanayii İle İlgili İşler

3.       Taş Ve Toprak Sanayii İle İlgili İşler

4.       Metalurji Sanayii İle İlgili İşler

5.       Metal Ve Metalden Mamul Eşya Sanayii İle İlgili İşler

6.       Ağaç Ve Bunlardan Mamul Eşya Sanayii İle İlgili İşler

7.       Yapı İşleri

8.       Kimya Sanayi İle İlgili İşler

9.       İplik, Dokuma Ve Giyim Sanayi İle İlgili İşler

10.   Kağıt Ve Selüloz Sanayii İle İlgili İşler

11.   Gıda Sanayii İle İlgili İşler

12.   Tütün Sanayii İle İlgili İşler

13.   Enerji Üretimi, Nakli Ve Dağıtımı İle İlgili İşler

14.   Nakliye Benzeri İşler

15.   Tarım Ve Hayvancılık İşleri

16.   Ardiye Ve Antrepoculuk

17.   Haberleşme

18.   Diğer Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşleri Kapsayan İşler

 

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Katılımcıları, gerçekçi ve işyerine özgü risk değerlendirmesi yapabilmeleri konusunda kabiliyet kazandırmayı, mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Katılımcı Sayısı: 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

Katılımcı Profili: Risk Değerlendirmesi yapacak olan tüm personel ve İş Güvenliği Uzmanları.

Eğitim Süresi:

 • Risk Değerlendirme Raporu Hazırlama Eğitimi: 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına giren tüm iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapabilme becerisini kazandırmaktadır.
 • Eğitimler Öğretim üyeleri ve  A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilir.
 • Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Risk Değerlendirme ile ilgili tanımlar
 • Mevzuat bilgilendirmesi
 • Tehlike ve Risk Analizi
 • Risk Değerlendirme Yöntemi Seçme
 • Risk Şiddetinin Belirlenmesi
 • Riskin Gerçekleşme Olasılığı
 • Risk Değerlendirme Hazırlama Süreci Yönetimi
 • Risk Değerlendirme Ekibinin Görevleri
 • Ekip Olarak Risk Değerlendirmesi Yapabilme

Belgelendirme Süreci:

 • Eğitimlere katılım zorunludur.
 • Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenir.

 

BİRİNCİ SEVİYE YANGINA MÜDAHALE EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Hedef Kitlesi:

İşletmede Amir, Şef, Ustabaşı vs. olarak çalışan ve işletme elemanlarına yangın güvenliği konusunda tecrübe sahibi, acil eylem planına vakıf, eğitim verebilecek yetkinliğe sahip  personeldir.

Eğitimin Amacı:

Katılımcıların İşletmenin özelliğine göre acil durum (yangın) görevlileri dışındaki tüm personel ve ziyaretçilere acil durumlarda yapacaklarını öğretme yetkinliğini kazandırmaktır. (yangın)

Eğitimin Süresi: Toplam 14 gün 108 saat

 

YÜKSEKTE ÇALIŞMA BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

Programın Amacı:

Yüksekte çalışma yapan personelin veya yüksekte çalışanları kontrol eden kişilerin; yükseğe güvenli tırmanma ve inme, güvenli çalışma, yük ve malzemeyi indirme – çıkarma ve kurtarma becerilerini geliştirerek olumlu tutum kazandırılmasıdır.

Hedefler:

Yüksekte güvenli çalışma sistemlerinin teorik ve pratik olarak öğretilmesidir.

Kimler için / Kimler Katılmalı?

Tüm Mühendisler, Mimarlar, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları, Fen – Edebiyat Fakültelerinin, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü mezunları, ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İG Uzmanı belgesine sahip olanlar, İSG alanında kariyer planı yapmış olan tüm lisans düzeyindeki teknik bölümler

Eğitimin Süresi Nedir?

8 Saat

 

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Amacı:Bu eğitimde katılımcılar, yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilecek, yetişkin eğitimiyle öğrenme bağlamı arasında bağ kurabilecek, eğitim ihtiyaç analizi oluşturabilecek ve uygulayabilecek, etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemesi tasarlayabilecek eğitimci adaylarının eğitim katılımcılarına yaşam boyu eğitim, öğrenme isteği ve bilgi paylaşma kültürünü kavratmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, bir eğitmenin sahip olması gereken özellikleri ortaya koymak; eğitime nasıl hazırlanılacağı(tasarım, içerik ve uygulanış) konusunda detaylı bilgi vermek; eğitimcilerin sunuşa hazırlanma ve eğitim verme konusunda ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri uygulamalar eşliğinde aktarmaktır.

Kimler için / Kimler Katılmalı?

 • İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler),
 • İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları),
 • Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
 • Eğitici olarak görev yapan veya yapmak isteyenler,

Eğitimin Süresi: 45 saat

 

HASTA KAYIT KABUL PROGRAMI

Bu Branşın Eğitim Süresi 280 saat'tir.

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alarak  arşivleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programdır.

Konu Başlıkları: Bilgisayar kullanma, doküman hazırlama, sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, randevu ve konuk kabulü, problem çözme, hasta hizmetleri, tedavi hizmetleri, tıbbi arşivleme.

İstihdam Alanları: Bu branşta eğitim alanlar, hastanelerde, sağlık ocaklarında, polikliniklerde, tıbbi laboratuarlarda, tıp merkezleri vb. kurum ve kuruluşların hasta kabul birimlerinde istihdam imkanı bulabilirler.

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Programın Tanımı

Hızla yoğunlaşan rekabet, işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynakları yönetimini işletme yönetiminin stratejik parçası haline getirmektedir.İnsan Kaynakları Yöneticiliği Uzmanlığı Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini ve çalışma hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.
İnsan Kaynakları Yöneticiliği Uzmanlığı Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Ayrıca çalışma hayatına katılanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Yönetimi birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir.

Hedef Kitle

 • İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan kaynaklarına ilgi duyan ve alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • Personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler.
 • Şirketlerin insan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen İK uzman ve yöneticiler.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.