Recently added item(s)
  • Ana Sayfa
  • Duyurular
  • Enstitü ve Güncel Durum Hakkında
Enstitü ve Güncel Durum Hakkında
   17/04/2020

Değerli Öğrencilerimiz,

Enstitümüzde güncel durum ana başlıklarıyla aşağıdaki gibidir, dikkatle okumanız ve kendi durumunuzu bu çerçevede gözden geçirmeniz büyük önem arz etmektedir:

ÖN BİLGİ-TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN KAYIT DONDURMA HAKKI

1-YÖK ün aldığı 31.03.2020 tarihli karar uyarınca talep eden tüm öğrencilerimiz 2019-2020 Bahar Yarıyılı için kayıtlarını dondurabilirler. 

2-Yine YÖK'ün kararına göre üniversiteler akademik takvimde Bahar Dönemine ek yapacaklar ya da uzaktan eğitimde verilmesi uygun olan dersler uzaktan eğitimde verilecektir.

Bahar döneminde üzerinde ders kaydı bulunan tüm öğrencilerimizi bu konuda özellikle uyarmak isteriz. YÖK, son kararı ile sadece uzaktan ders almayan öğrenciler için Bahar Yarıyılında Akademik Takvime ek yapma hakkı vermiştir. Derslerini uzaktan almaya devam eden öğrencilerin hem azami sürelerinden harcanmakta hem de sınavlar ve ders başarısı konusunda tüm yükümlülüklerini taşımaya devam etmektedirler.

Derslerini almaya devam eden, proje ya da tez çalışmasını sürdüren, tez savunması için bekleyen v.b. tüm öğrencilerimizin aşağıdaki başlıklar altında kendi durumlarını bu doğrultuda dikkatle değerlendirmesi ve eğer gerekiyorsa mutlaka Kayıt Dondurma talebinde bulunmaları kendi menfaatlerinedir. Kayıt Dondurma işlemleri için sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Kayıt dondurmak için unalsahin@esenyurt.edu.tr ya da sbe@esenyurt.edu.tr adresine Öğrenci Numaranız, Adınız Soyadınız ve kayıtlı olduğunuz Yüksek Lisans Programının adını yazarak 2019-2020 Bahar Yarıyılında kaydınızı dondurmak istediğinizi belirten bir mesaj göndermeniz yeterlidir. Mesajınız resmi başvuru kabul edilecektir.

DERS DÖNEMİ DEVAM EDEN VEYA UZAKTAN EĞİTİMDEN DERS ALAN ÖĞRENCİLER 

Klinik Psikoloji Programı için YÖK kararı uyarınca Akademik Takvime ek yapılacağı ve derslerinin Yaz aylarında örgün olarak yapılacağı açıklanmıştı. Akademik Takvime ek yapılması demek, Bahar döneminin muhtemelen Yaz aylarında da (dönemi değil!) devam etmesi anlamına gelmektedir, takvime yapılan ek, Bahar Yarıyılının devamı niteliğinde olup yeni dönem anlamına gelmemektedir. Bu nedenle her öğrenci ek programa da dönem kaybetmek istemiyorsa uymak zorundadır demektir.

Program derslerinin muhtemelen Yaz aylarında verileceği düşünülürse her Klinik Psikoloji öğrencisi kayıt dondurma seçeneğini kendi durumunu hesap ederek değerlendirmelidir.

İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Programlarının öğrencileri için 28.03.2020 tarihinde uzaktan eğitimde dersler başlatıldı ve bu hafta itibarı ile ikinci uzaktan eğitim haftamız tamamlanmış oldu.

Ancak, ders takip istatistikleri değerlendirildiğinde takip oranlarının beklenenin altında olduğu görülmektedir. Bu dönem uzaktan eğitimden ders almakta olan öğrencilerimiz, kayıt dondurma yapmadıkları sürece azami sürelerinden harcadıklarını ve derslerinden sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. 

İçinde bulundukları koşullar nedeniyle derslerini izlemekte sorun yaşayan ya da hiç izleyemeyen öğrencilerimizin kendi durumlarını değerlendirerek gerekiyorsa kayıt dondurma imkanını değerlendirmelerini öneririz. Bu durumdaki öğrencilerimizin ivedilikle dönüş yapmaları gerekmektedir.

Bu programlarda uzaktan verilmekte olan bütün derslerimiz kayıt donduran öğrencilerimize Yaz döneminde, Yaz Dönemi Programı/Yeni Dönem olarak tekrar uzaktan eğitim şeklinde açılacaktır. Yaz Dönemi programı sekiz haftalık olacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM SINAVLARI 

Gelişmelere göre sizlere sınav tarihleri UZEM üzerinden duyurulacaktır. Sınav tarihlerinizi en kısa zamanda belirleyeceğiz.

TEZ, PROJE ÇALIŞMALARI

Danışman değişiklikleri: Danışman değişiklikleri için yaptığınız başvurular Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından incelenmekte ve onlardan gelen kararlar Enstitü tarafından sizlere duyurulmaktadır. Anabilim Dalı Başkanlıklarının danışman atamaları geçerlidir, atanmış olan danışmanınızla çalışmalısınız. Değişiklik talepleriniz bu koşullarda çok gecikmeli ve sıkıntılı olarak değerlendirmeye alınabilmektedir. Her değişiklik talebinin ise çeşitli kotalar nedeniyle karşılanabilmesi mümkün değildir.

Tez/Proje Konu Önerileri: Fiilen Konu Formları teslim alınamamaktadır, bu nedenle bunlarla ilgili işlem yapılamamaktadır. Atanmış danışmanınızla online olarak çalışmalarınızı mümkün ise sürdürünüz. Konu  Formlarınız sizlerden sonradan, üniversite fiziki olarak açıldığı zaman teslim alınacak ve işleme konulacaktır.

Tez/Proje Çalışmaları Süreci: Tez/Proje çalışmanızı bu dönem yürütemiyor iseniz ve bu durum sizin için sonrasında da bazı güçlüklere neden olacak ise kayıt dondurma seçeneğini değerlendirmenizde azami sürenizden kayıp olmaması ve ek bir dönem daha çalışmanızı sürdürmek bakımından yarar görüyoruz. Ancak koşullarınız uygun ise danışmanlarınız ile çalışmalarınızı online sürdürebilirsiniz. Yalnız, bu konudaki değerlendirme her öğrencinin kendisine aittir. Anket veya saha gözlem çalışması yapması gereken öğrencilerimizin özellikle bu konuyu hassasiyetle ele almalarında yarar bulunmaktadır.

Tez/Proje Teslimleri, Tez Savunmaları: Fiziki tüm işlemler durdurulduğu için bu dönem yapılması gereken tüm tez savunmaları ve  tez/proje teslimleri üniversitenin fiziki olarak açılacağı tarihe kadar ertelenmiştir. Mezuniyet için Tez Savunmasından sonra tez teslimi ve buna bağlı başka fiziki kontrol ve işlemler de gerektiği için öğrencilerimizin fiziki çalışma koşulları oluşana kadar beklemeleri gerekmektedir.

Tez Döneminde Olup Bahar Dönemi İtibarı ile Azami Süresi Biten  Öğrenciler: Bu öğrencilerimize YÖK kararı uyarınca 2020-2021 Güz Dönemi başlangıcına kadar ek süre verilecektir.

Klinik Psikoloji Staj Belgeleri: Projesini teslim etmiş olan, ancak staj belgesini Enstitüye iletmemiş öğrencilerimizin staj belgelerinin bir fotoğrafını e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Mezuniyet İşlemleri: Öğrenci İşleri personeli mezuniyet işlemlerini yapmaya devam etmektedir. Ancak mevcut koşullar nedeniyle işlemler normalden fazla zaman almaktadır.

Enstitü Hakkında: 27.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversitemizde bulunan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri kapatılarak yerine tüm programları kapsayan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Öğrencilerimizin durumunda ve özlük haklarında bundan dolayı herhangi bir değişiklik yoktur. Bundan sonraki resmi yazışmalarımız Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ibaresi ile yürütülecektir.

Önemle Duyurulur.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

DUYURULAR