Recently added item(s)
  • Ana Sayfa
  • İnşaat Mühendisliği YL(Tezsiz)
  • Program Hakkında
Program Hakkında

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilere üst seviyede bilgi üretme, bağımsız olarak araştırma yapabilme ve esnek uygulama yetenekleri kazandırmak, Yüksek Lisans programı sağladığı süreç ve imkânlar sayesinde lisans seviyesinde mümkün olmayan, derinlemesine eğitim ve araştırmayı gerçekleştirirken, öğrencilere hem mühendislik uygulama alanlarına yönelik ve mühendislik araştırmaları açısından geniş bir bakış açısı edindirmektir. Yüksek Lisans programı mezunları İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde dünya standartlarında alacakları eğitim, uygulamaya ve bilimsel araştırmalara yönelik edindikleri bilgi ve tecrübe sayesinde, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel ve teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kolayca görev alabilecekleri bir seviyede olacaklardır. Çağdaş bilime, endüstri uygulamalarına, ülkemizin öncelikli gelişim alanlarına, genel olarak ülke ekonomisine ve iş dünyasına katkıda bulunabilecek, takım çalışması kavramını benimsemiş, kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanmış mühendisler olarak, değişim ve gelişmenin öncüleri olacaklardır. Bunun yanı sıra istedikleri takdirde, yurt içi ve dışında üniversitelerde mevcut doktora programlarına kabul edilmeleri ve bu almış oldukları yüksek lisans eğitimi nedeniyle bu programlarda çok başarılı olmaları amacıyla bu program yürütülmek istenmektedir.

Program, konstrüksüyon, hidrolik, geoteknik, yapı malzemeleri ve inşaat yönetimi ile ilgili dersler içermekte olup, danışmanların yardımı ile öğrenciler ilgili disiplinde zorunlu ve seçmeli derslere kayıt olup; tezlerini bitirerek, savunmalarını yapmaktadırlar.