Recently added item(s)
  • Ana Sayfa
  • İş Sağlığı ve Güvenliği YL(Tezsiz)
  • Program Hakkında
Program Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem yapılan işin hem de çalışma ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir kavramdır. İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespit etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ile katılımcıların değişen ve gelişen çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği kavramına hakim, sahip olduğu bilgiyi çalışma hayatında karşılaşacağı teorik ve uygulamalı sorunların üstesinden gelebilecek şekilde kullanabilen bu sayede çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların sağlığının korunması amaçlarını sağlayabilecek nitelikte uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 6331 sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğu mevcuttur ve bu konuda yetişmiş eleman sayısı oldukça azdır. Bu program ülkemiz çalışma mevzuatının da üyesi bulunduğu ILO normlarına ve Avrupa Topluluğu Sözleşmesi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği yönergelerine uygunluk sağlayacaktır.

Üç yarıyıl süren programın tamamında temel konuları içeren dersler yer almaktadır. Farklı iş kollarındaki risklerin incelenmesi programın ana hattını oluşturmaktadır. Programın son yarıyılında ise derslere ek olarak bitirme projesi yer almaktadır.