Recently added item(s)
  • Ana Sayfa
  • Duyurular
  • Proje Tez İşlemleri ve Fiziki Belgeler Hakkında
Proje Tez İşlemleri ve Fiziki Belgeler Hakkında
   01/06/2020

Üniversitemizde normal sürece 30 Temmuz 2020 tarihine kadar salgın tedbirleri uyarınca geçilmeyecektir. Bu arada yapılması gereken işlemler hakkında aşağıdaki geçici işleyiş süreci takip edilecektir. Bu tarihe kadar lütfen fiziki işlemler için üniversiteye gelmeyiniz.

Danışmanlarınızla Çalışma Hakkında

Danışmanlarla yürütülen tüm çalışmalar 30 Temmuz 2020 gününe kadar e-posta, telefon, telekonferans v.b. yollarla uzaktan sürdürülecektir. Proje/Tez çalışmasının gerektirdiği kurumlar ya da şahıslar üzerinde yapılacak saha çalışması, anket v.b. yöntemler için Etik Kurul onayı almak şarttır. 
30 Temmuz 2020 sonrasındaki sürece yönelik önceden duyuru yapılacaktır. 

Proje/Tez Konu Atamaları Hakkında

30 Temmuz 2020 tarihine kadar öğrencilerimiz Proje/Tez Konu Öneri Formlarını Enstitü web sayfalarından indirerek danışmanları ile birlikte uzaktan doldurup e-posta ile unalsahin@esenyurt.edu.tr adresine, danışmanlarını da bilgi kısmına ekleyerek göndereceklerdir. 

Sadece Tezli Öğrenciler için: Tez Konusu Danışman ile birlikte belirlendikten sonra, Tezin başlığı ve diğer bilgiler YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne, öğrenci tarafından E-Devlet şifresi ile birlikte giriş yapılarak tanımlanmalı ve söz konusu form kaydedildikten sonra, e-posta ile unalsahin@esenyurt.edu.tr adresine gönderilmelidir.

30 Temmuz 2020 sonrasındaki sürece yönelik önceden duyuru yapılacaktır. 

Proje Teslimleri

Proje, danışmanınız tarafından uzaktan onaylandıktan sonra, yine danışmanınız tarafından üniversitede tanımlanmış olan e-posta adresinden

“….. Anabilimdalı ….. Tezsiz Yüksek Lisans Programı ….. nolu öğrencisi …..  ……’ın mesajımın ekinde bulunan ….. başlıklı projesini okudum, başarılı olarak değerlendirdim, proje teslimi yapabilir. Salgın tedbirleri sonrası öğrencinin projesini başarılı olarak imzalayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.”  

ibaresi ile ve ekinde proje dosyası bulunmak şartı ile  unalsahin@esenyurt.edu.tr adresine bir onay mesajı gönderdiği takdirde proje başarılı olarak kabul edilecektir. 

Öğrenci bu aşamadan itibaren Proje/Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak basılmış ve sadece kendisinin imzaladığı iki adet projesini ve bir adet Word formatındaki projeyi içeren CD yi iadeli taahhütlü kargo ile Enstitüye gönderecektir.

Kargo belgelerinin görüntüsünü de danışmanımın onayladığı ve bizzat kendimin imzaladığı Proje/Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlamış olduğum projemin iki adet basılmış kopyasını ve proje CD sini ekteki kargo belgeleri ile tarafınıza göndermiş bulunuyorum. Projemin işleme alınmasını saygılarımla arz ederim.” ibaresi ile  unalsahin@esenyurt.edu.tr adresine gönderdikten sonra proje teslimi yapılmış kabul edilerek işleme alınacaktır.  30 Temmuz 2020 sonrasındaki sürece yönelik önceden duyuru yapılacaktır. 

Önemli Not: Bu işlemler yapıldıktan sonra, sürecin gelişimine bağlı olarak, Enstitü ileri bir tarihte öğrenciden sürecin gerektirdiği fiziki belgelere dayalı yazışmaları tamamlamasını ya da yenilemesini isteyebilir. Bu konudaki tasarruf tamamen YÖK’e aittir.

Tez Savunmaları

Yazım süreci tamamlanan Tezin intihal oranının kontrolü için tez Word formatında, Danışman tarafından Enstitü sekreterliğine E-Posta olarak gönderilmelidir.

İntihal oranı %20 ve altında olan Tezler savunmaya girebilir. Savunmasının gerçekleşebilmesi için Tez Savunma Sınavı  Talepleri bizzat danışman tarafından Enstitüye, savunma tarihinden en az 15 iş günü öncesinde Jüri Belirleme Formu doldurulup gönderilerek yapılacaktır.

Tez Savunma Sınavları, uzaktan telekonferans ile kayıt altına alınarak gerçekleşecektir.

30 Temmuz 2020 sonrasındaki sürece yönelik önceden duyuru yapılacaktır. 

Tez Teslimi

Tez Savunma Sınavının Başarılı olarak tamamlanması durumunda, 90 gün içerisinde Tez ve diğer belgelerin Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. Pandemi Süreci nedeniyle şehir dışında bulunan öğrencilerimiz Tezlerini ve evraklarını kargo ile Enstitümüze ulaştırabilirler.

Tez Savunma Sınavı Başarılı Olarak Tamamlandığı Takdirde Aşağıdaki Belgelerin Enstitümüze Ulaştırılması Gerekmektedir;

  • Tez Savunma Sınavı Tutanağı (Öğrenci tarafından, yalnızca Üniversitemiz öğretim üyesi kadrosunda yer almayan Jüri Üyesi’ne imzalatılacaktır, diğer imzalar Enstitü tarafından tamamlanacaktır).
  • Ciltlenmiş 2 Adet Tez (Yemin Metni, Kılavuza Uygunluk ve Kabul ve Onay Sayfalarında yer alan, Öğrenci ve Öğretim Üyesi kadromuzda yer almayan Jüri Üyesi’ne ait imza blokları doldurulacaktır, diğer imzalar Enstitü tarafından tamamlanacaktır).
  • Tezin .PDF Dosyasını İçeren Bir Adet CD (Dosya Adı Tezin Referans Numarası Olmalıdır).
  • CD, tezin imza bloklarında yalnızca öğrencinin imzaları tamamlanmış olarak hazırlanacaktır.
 
Yukarıda bahsedilen tüm formlara https://www.esenyurt.edu.tr/fbe/formlar-umid275.html adresi üzerinden ulaşabilirsiniz

DUYURULAR