Recently added item(s)
Proje/Tez Yazım Kılavuzu

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Proje/Tez Yazım Kılavuzu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki programlarda hazırlanan Proje veya Tez çalışmalarında bir yazım ve basım standartı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Proje/Tez çalışmasında bu kılavuzda verilen tüm ilkelere uyulması zorunludur.

Proje/Tez; 2 adet kitap karton kapak, kitap formatında ve ekinde PDF formatında proje çalışmasını kapsayan 1 adet CD ile Enstitüye teslim edilmelidir. Proje çalışmasının en arka sayfasında intihal raporu olmalı, yemin metni, kılavuza uygunluk ve danışman onayı gibi imza sayfalarının imzalalarının tamamlanması gerekmektedir.

Proje/Tez Yazım Kılavuzuna bu sayfadan ulaşabilirsiniz.