Recently added item(s)
Sıkça Sorulan Sorular

BAŞVURU 

Yüksek Lisans programlarına başvuru koşulları nedir?

Yüksek Lisans programlarımıza başvurabilmek için öncelikle bir lisans programı mezunu olmak gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında (ÜDS, KPDS vb.) dil sınav sonuç belgesi beyan etmek gerekmemektedir. Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurularda adayın, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olması ve ya ALES taban puanına karşılık, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer taban puanını almış olması gerekmektedir.

Lisansüstü programlarına kayıt için iş deneyimi gerekli midir?

Lisansüstü programlara lisans mezuniyeti sonrasında başlanabilinir.

ALES belgem olmadan Yüksek Lisans programına başvurabilir miyim?  ALES belgemin geçerlilik süresi nedir?

ALES belgeleriniz olmadan, Özel Öğrenci statüsünde Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuru yapıp kabul edildiğiniz takdirde eğitime öğretime başlayabilirsiniz. ALES belgenizin geçerlilik süresi, sınava girdiğiniz tarihten itibaren 5 yıldır.

Hangi Yüksek Lisans programlarınızda ALES puan şartı aranmamaktadır?

Tezsiz Yüksek Lisans Yüksek Lisans programlarında ALES puan şartı aranmamaktadır. 

Özel Öğrenci statüsü nedir?

Herhangi bir öğrencilik hakkından faydalanamayan (öğrenci belgesi, kayıt dondurma, askerlik tecili vb.) bilgi, görgü ve becerisini arttırmak için ders alan öğrencilerdir. Özel Öğrenci statüsünde programdaki derslerin en fazla yarısını alıp, bu süre zarfı içerisinde eksik evraklarınızı tamamlamanız gerekmektedir. Özel Öğrenciler kayıt esnasında sadece aldıkları dersin ücretini öderler.

Yüksek Lisans programlarına nasıl başvuru yapabilirim?

Yüksek Lisans programları için Fen Bilimleri Enstitüsü Online Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Online başvurunuzu yaptıktan sonra, gerekli incelemelerin yapılabilmesi için evraklarınızı ilgili Enstitüye ulaştırmanız gerekmektedir.

Birden fazla bölüme başvuru yapabilir miyim?

Her bölüm için yeni bir Online Başvuru Formu doldurmanız ve evrak getirmeniz gerekmektedir.

Getirmem gereken evraklar nelerdir?

• İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Formunu doldurmak,
• Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi (Noter onaylı veya aslı),
• Lisans not çizelgesi (Transkript) (Noter onaylı veya aslı),
• Kimlik fotokopisi, • 3 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
• Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
• ALES sınav sonuç belgesi (Tezli Yüksek Lisans programları için gereklidir.)

Kayıt sırasında teslim edeceğim Transkriptlerimizin İngilizce veya Türkçe olması fark eder mi?

Türkçe programlara kayıt yaptırmak isteyen aday öğrencilerin Türkçe transkript, İngilizce programlara kayıt yaptıracak olan öğrenciler için İngilizce transkript alınmaktadır.

KESİN KAYIT VE ÖDEME 

Kesin kayıt işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Mülakatları başarı ile geçip bir Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler belirlenen tarih aralığında ödeme işlemlerini yapabilirler. Ödeme sonrasında ise gerekli evrakları ile birlikte enstitümüze gelerek, kesin kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Kayıt tarihlerinde şehir dışındayım, kayıt için gelemiyorum, kesin kaydımı bir başkasına yaptırabilir miyim?

Kayıt sürecinde sadece bireysel başvuru kabul edilmekte olup, noter tasdikli vekâletname ile yetkilendirilen kişi kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

Posta/kargo yolu ile evraklarımı size ulaştırarak kesin kayıt yapabilir miyim?

Kesin kayıt için evraklarınızın tümünün orijinali ve kopyası beyan edilmesi gerekmekte olup, bizzat enstitüye gelinmesi gerekmektedir. Farklı yollar ile ulaştırılan evraklar dikkate alınmayacak olup, saklama, bekletme vb. şeklinde sorumluluk alınmamaktadır.

ÖĞRENCİLİK SÜRECİ 

Kayıt tamamlandıktan sonra, ders kaydı nasıl yapılır?

Öğrenci Bilgi Sistemi (UNIPA) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Öğrenci kimlik kartları evlere teslim ediliyor mu?

Hayır, şahsen almanız gerekmektedir.

Öğrenci kimlik kartımı nereden alabilirim?

Öğrenci kimlik kartlarınızın teslimi, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından imza karşılığı yapılmaktadır.

E-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri geçerli midir?

Evet, tüm resmi kurumlarda geçerlidir.

Öğrenci formlarına nereden ve nasıl ulaşabilirim?

Enstitümüzün web sayfasının “Formlar” kısmından ulaşabilirsiniz.

Yüksek lisans programlarınızın eğitim dili nedir?

Yüksek Lisans programlarımızda eğitim dili Türkçedir.

Yüksek Lisans programlarınızın dönemleri nelerdir?

Yüksek Lisans programları Güz Dönemi, Bahar Dönemi ve Yaz Dönemi olmak üzere üç dönemden oluşmaktadır. 

Yüksek Lisans / Doktora programlarına başvuru yapabilir miyim?

Lisansüstü programlarımıza, her dönem için belirtilen kayıt tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.

Yüksek Lisans programlarında eğitim süresi ne kadardır? Kaç Kredi / Ders almak şartıyla mezun olabilirim?

Programların özelliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte, genel uygulama aşağıdaki şekildedir;

               Programlar                                       Süre                     Ders Sayısı                        Kredi
Tezli Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıl (2 yıl) 8 Ders   + Seminer + Tez         24
Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3 yarıyıl (1,5 yıl) 10 Ders + Proje                         30

Dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır?

Yüksek Lisans programları ders günleri her programa göre değişmekle beraber genel şablonumuza göre hafta içi yapılacak dersler 18:30-21:30 saatleri arasında hafta sonu yapılacak dersler Cumartesi ve Pazar günü 09:00-18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Yüksek Lisans programlarında ders geçme sistemi nedir?

Yüksek Lisans programlarında alınan her dersin dönem sonu ortalaması en az CC (70 puan) olmak zorundadır. Lisansüstü programlarda borçlu geçme, bağıl değerlendirme vb. bir sistem bulunmamaktadır.

Devamsızlık hakkım nedir? Kayıt dondurma hakkım var mı?

Teorik dersler için % 70, uygulamalı dersler için % 80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere kaydı dondurulur ve bu süre içinde izinli sayılır. Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilmez.

Tez / Proje ne zaman ve nasıl yapılır?

Programların öğretim planına göre değişkenlik göstermekle birlikte, genel uygulama aşağıdaki şekildedir.

a)Tezli Öğrenciler; 1. Yarıyıl ve 2.Yarıyıl                 3.Yarıyıl 4.Yarıyıl
                                    8 Ders + Seminer Dersi            Tez Çalışması

 b)Tezsiz Öğrenciler; En az 2, En Fazla 3 Yarıyıl
                                        10 Ders + Proje Çalışması

Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Doktora programına devam edebilir miyim?

İki program arasındaki en temel fark kariyer amacında yatar. Tezli Yüksek Lisans programları akademik kariyere daha çok hizmet ederken, Tezsiz Yüksek Lisans programları iş dünyası ve uygulama hedefleri için daha işlevsel olabilir. Ancak Tezli programdan mezun olan öğrenciler Doktora programlarına devam edebilirler. (6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans eğitimi alanlar da doktora yapabilirler.)

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 

Tez konusu bildirimi nasıl yapılır?

Yüksek Lisans Programlarında danışman atandıktan sonra, danışman ile beraber belirlenen konu, Tez Başlığı/Konusu Bildirim Formu doldurularak, ıslak imzalı olarak enstitüye teslim edilir.

Tezimi en geç ne zaman savunabilirim?

Yüksek Lisans Programları için en geç azami öğrenim süresi içinde tezinizi savunmalısınız.

Tez danışmanımı değiştirmek istiyorum, ne yapabilirim?

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Tez/Proje Danışmanı Değişiklik Formu ile başvuru yapılmalıdır.

Ders döneminde tez alabilir miyim?

Üçüncü yarıyıldan itibaren alınabilmektedir.

ASKERLİK İŞLEMLERİ 

Lisansüstü programlarında askerlik işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Lisansüstü programlarda tecil yapılabilmesi için;
• Öğrencinin bakaya durumunda olmaması,
• Güncel bir askerlik durum belgesi olması,
• Dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.

Ekli Dosyalar