Recently added item(s)
  • Ana Sayfa
  • Duyurular
  • Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine: Yeni Süreç Hakkında
Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine: Yeni Süreç Hakkında
   21/05/2020

Enstitümüz 15 Haziran 2020 Pazartesi günü Üniversitedeki ofislerinde çalışmaya başlayacaktır. Tüm öğrencilerimizi ilgilendiren, bu tarih itibarı ile başlayan süreçler ile ilgili son durum aşağıda bölümler halinde verilmiştir.

2019-2020 Bahar Döneminde Kayıt Dondurmuş Olan Öğrenciler

*Bu öğrencilerimizden 2019-2020 Yaz Döneminde ders alarak eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz en geç 30 Haziran 2020 günü mesai saatine kadar Enstitü Sekreterliğine e-posta ile başvurmak zorundadırlar. 

*Dönem başlamadan önce kayıt açtırma başvurusu yapmayan öğrenci takip eden dönemde ders kaydı yapamaz, proje/tez teslim edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz.

*2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi öncesi kayıt açtırma yapmayan öğrencilerin süreleri işlemeye başlar ve azami süreleri dolduğunda kayıtları silinir.

İşletme Yönetimi Tezli/Tezsiz, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli/Tezsiz, Yönetim ve Organizasyon Tezli/Tezsiz ve İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz Programı Ders Dönemindeki Öğrenciler

*2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi dersleri aşağıdaki takvime göre uzaktan yapılacaktır. 

*Bahar döneminde kayıt dondurmuş veya yaz döneminde de ders almak isteyen diğer öğrencilerimiz bu takvime göre ders kaydı yaptırıp eğitimlerine devam edebilirler.

DERS KAYITLARI

01-05.07.2020

DERSLERİN BAŞLANGICI

6.07.2020

DERS EKLEME/BIRAKMA

13.07.2020

DERSLERİN BİTİŞİ

29.08.2020

ARA SINAVLAR

03-09.08.2020

FİNAL SINAVLARI

31.08.2020-06.09.2020

BÜTÜNLEME SINAVLARI

12.09.2020


Klinik Psikoloji Öğrencilerinin Bahar Dönemi Derslerinin Tamamlanması

*2019-2020 Bahar Dönemi derslerini aşağıdaki takvime göre beş hafta Cumartesi ve Pazar günleri ders yaparak tamamlayacaklardır.

*Klinik Psikoloji için ayrı bir Yaz Dönemi, mevcut takvime Bahar Dönemi için ekleme yapılması gerektiğinden dolayı yapılamayacaktır. Kayıt açtıran ya da Bahar dönemi derslerinin tekrarını yapmak durumunda olabilecek Klinik Psikoloji öğrencileri yeni ders dönemine ancak 2020-2021 Güz döneminde başlayabilirler. 

*Kayıt dondurma yapmamış öğrencilerin kayıt açtırmaları veya bahar döneminde ders almakta olan öğrencilerin ders kaydı yaptırmaları gerekli değildir.

*2019-2020 Bahar Dönemine aşağıdaki şekilde ek yapılmıştır:

DERSLERİN BAŞLANGICI

20.06.2020

ARASINAVLAR

04-09.07.2020

DERSLERİN BİTİŞİ

19.07.2020

FİNAL SINAVLARI

19-24.07.2020

BÜTÜNLEME SINAVLARI

25-29.07.2020*Ara sınav haftasında derslere ara verilmeyecektir.

*Dersler, salgının hafiflemiş olmasına rağmen etkisini hala sürdürmesi nedeniyle uzaktan telekonferans şeklinde olacak ve ayrıca sınavlar da uzaktan yapılacaktır. UZEM birimi sizlerle derslerin başlayacağı hafta iletişime geçecektir. Bu tarz ders işlenişinin üniversitemizde ilk kez denenecek olmasından dolayı öğrencilerimizin süreci dikkatle takip etmesi ve teknik eksiklik veya sorun halinde yetkilileri derhal uyarması sürece yardımcı olunması bakımından önem arz etmektedir.

*Dersler için ayrılmış blok saatler aşağıda verilmiştir. Bu saatler, sınıf içi alan tartışmalarına imkan vermek için tasarlanmıştır; verilen sürenin ne şekilde kullanılacağına dersin niteliğine ve işlenişine bağlı olarak dersin öğretim üyesi karar verecektir. 

*Gerekli olduğu durumlarda programda değişiklik yapılabilir.

KLİNİK PSİKOLOJİ DERS TAMAMLAMA PROGRAMI, CUMARTESİ/PAZAR GÜNLERİ

KLP.513.1

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi

Dr.Öğr.Üyesi Ayhan KARAY

11.00-12.50

Telekonferans

KLP.507.1

Psikodinamik Psikoterapi

Dr.Öğr.Üyesi Hasan SEZEROĞLU

11.00-12.50

Telekonferans

KLP.517.1

Süpervizyon I

Dr.Öğr.Üyesi Necmettin AKSOY

11.00-12.50

Telekonferans

KLP.501.1

Erişkin Psikopatolojisi

Prof.Dr. Burcu ÇAKALOZ

13.30-16.20

Telekonferans

KLP.516.1

Psikolojik Testler

Dr.Öğr.Üyesi Necmettin AKSOY

13.30-16.20

Telekonferans

KLP.509.1

Çocuk Psikopatolojisi

Dr.Öğr.Üyesi Necmettin AKSOY

17.00-19.50

Telekonferans

KLP.504.1

Klinik Görüşme ve Değerlendirme

Prof.Dr. Burcu ÇAKALOZ

17.00-19.50

Telekonferans

KLP.503.1

İleri Araştırma Uygulamaları

Prof.Dr. Hüseyin BAŞLIGİL

UE

UE

KLP.516.1

İleri İstatistik

Prof.Dr. Hüseyin BAŞLIGİL

UE

UEProje ve Staj

*Proje ve varsa stajlarını tamamlayan öğrencilerimiz 15 Haziran 2020 tarihi itibarı ile Enstitümüze teslim yapabilirler.

Tez Savunması ve Teslimi

*15 Haziran 2020 tarihi itibarı ile salgın dönemi kısıtlamaları kaldırılıncaya kadar Tez Savunmaları Telekonferans yöntemiyle, fakat kayıt altına alınmak şartı ile UZEM gözetiminde yapılabilecektir. 

*Ancak Tez teslimi ve gereken evrakların hazırlanması konusunda Enstitü Sekreterliğinden önceden bilgi alınız.

Ayrıca, Proje ve Tez Teslim süreçleri ile ilgili daha ayrıntılı bir duyuru Enstitü web sayfasında 15 Haziran 2020 haftasına kadar yayınlanacaktır. Bu duyuruyu okumadan işlem yapmayınız.

Proje ve Tez için Azami Süreler
*Kayıt dondurma yapmamış ve azami sürelerini (3 yarıyıl) 2019-2020 Bahar Dönemi itibarı ile doldurmuş olan tezsiz öğrenciler projelerini en geç 15 Eylül 2020 günü mesai saati bitimine kadar Enstitüye teslim etmek zorundadırlar.

*Aynı şekilde, kayıt dondurma yapmamış ve azami sürelerini (6 yarıyıl) 2019-2020 Bahar Dönemi itibarı ile doldurmuş olan tezli öğrenciler en geç 15 Eylül 2020 günü mesai saati bitimine kadar tez savunmalarını yapmak zorundadırlar.

*Azami süreleri dolduğu halde ( tezsiz 3 yarıyıl, tezli 6 yarıyıl) bu tarihten sonra projelerini (klinik psikoloji için ayrıca staj belgelerini) teslim etmemiş ya da tez savunmalarını yapmamış öğrencilerin kayıtları silinir.

Enstitü Sekreterliği İletişim: unalsahin@esenyurt.edu.tr

DUYURULAR