Recently added item(s)
  • Ana Sayfa
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  • Hakkımızda
Hakkımızda

İstanbul Esenyurt Üniversitesi üst yönetimi YÖK tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; üniversitenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemekle yükümlüdür.