Ders İçerikleri

1. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SHM 101 Anatomi 2 0 2 4
Bu dersin temel amacı öğrencilere insan vücudunun temel yapısını, bu temel yapıyı oluşturan sistemlerin ve organların özelliklerini, vücut içindeki yerleşim yerlerini öğretmektir.
BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilgisayara Giriş; Sayı ve Kodlama Sistemleri; Bilgisayar Donanımı; Bilgisayar Yazılımı; Windows İşletim Sistemi; Uygulama Yazılımları; Ofis Programları: Kelime İşlemci Programı (Microsoft Word), Elektronik Tablolama Programı (Microsoft Excel), Sunu Hazırlama Programı (Microsoft Powerpoint); İnternet; Web Sayfası Yapımı; Veri İletişimi ve Bilgi Ağları Kullanma
SHM 103 Fizyoloji 2 0 2 4
Bu dersin temel amacı öğrencilere insan vücudundaki sistemlerin, organların ve daha alt grupların fonksiyonlarını ve çalışma prensiplerini incelemektir. Fizyolojiye giriş, vücuttaki sıvı bölükleri, hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, solunum fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, merkezi sinir siteni fizyolojisi-1, merkezi sinir sistemi fizyolojisi-2, duyu fizyolojisi-1, duyu fizyolojisi-2, duyu fizyolojisi-3.
SHM 115 Meslek Etiği 2 0 2 2
Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etiğin tarihsel gelişimi, Etiğin unsurları ve etiğin hukukla ilişkisi, Mesleki etik kavramı ve tarihsel gelişimi, Etik dışı davranışların çözümü, etik kurallar ve uygulamalar, Etiğe uygun karar verme, Kurumsal sosyal sorumluluk ve etik, Mesleki uygulamalar, örnekler, vaka incelemeleri
AMH 105 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon yöntemleri 1 2 2 3
Dersin içeriği tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (ulusal/uluslar arası), dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi, antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu, dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları, ameliyathanelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılması.
AMH 109 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 3 0 3 5
Bu ders ile öğrenciler; çocuk hastalıkları, ürolojik hastalıklar, ortopedik hastalılar, genel cerrahi hastalıkları, göğüs hastalıları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, kadın hastalıkları konularında bilgi sahibi olacaklardır.
AMH 107 Temel Ameliyathane Hizmetleri 2 2 2 5
Bu ders ile öğrenciler, gerek ameliyat öncesi ve sonrası gerekse de ameliyat sırasında yapacağı işler ve destekler konusunda bilgi sahibi olacaktır.
SHM 105 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
Bu dersin amacı; hareket sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, merkezi sinir sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem ve diğer organlarla ilgili tıbbi ve radyolojik terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmaktır.
SEM 101 Seminer 2 0 2 2
Sağlık bilimleri ile ilgili güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir konunun uzmanları tarafından sunumunun yapılarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirme
Toplam 18 6 20 32
2. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SHM 106 Mikrobiyoloji 2 0 2 4
Bu ders ile öğrencilere bakteriler, virüsler, viroidler, prionlar, maya ve küf gibi mikroorganizmaların morfolojileri, genetikleri, üremeleri ve hastalık oluşturma özellikleri üzerine detaylı bilgiler verilecektir.
SEM 102 Seminer 2 0 2 2
Sağlık bilimleri ile ilgili güncel ve eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayacak bir konunun uzmanları tarafından sunumunun yapılarak mesleki ve sosyal olarak öğrencilerin donanımını artırmak, öğrencileri mezuniyet sonrası çalışma yaşamına hazırlamak, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmek amacıyla yapılan faaliyetleri içerir.
SMH 108 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi II 3 0 3 6
Bu ders ile öğrenciler; kalp damar cerrahisi hastalıları, beyin cerrahisi hastalıkları, yara çeşitler, jinekolojik cerrahi hastalıkları konularında bilgi sahibi olacaklardır.
AMH 108 Anesteziye Giriş 2 2 3 6
Bu ders ile öğrencilerin, temel anestezi bilgileri ve anestezi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
SHM 120 Genel Farmakoloji 2 0 2 3
Bu derste öğrenciye farmakolojinin temel konuları olan farmakokinetik, farmakodinamik, ilaç uygulama yolları, ilaç allerjileri, ilaçlar arası etkileşimler ve ilaç toksisiteleri ile ilgili bilgi edindirme amaçlanmaktadır.
IAY 108 İlk Yardım 2 0 2 5
İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma.
TUR 104 Türk Dili 4 0 4 4
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakışaçısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarifetme, telefonla konuşma, işisteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Toplam 17 2 18 30
3. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri). Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri).
IAY 209 Hasta Hakları 2 0 2 2
Hasta haklarıyla ilgili; Kanun, kararname, genelge, yönetmelik ve tebliğlerden bazılarının öğrenci tarafından öğrenilmesi ve bilinmesi amaçlanmaktadır. Mesleğin tanımı, görevi ve sorumlulukları, hizmetlerin yürütülmesi hakkında yönetmelik, sağlık hizmetleri temel kanunu, yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi tıbbi verilerin gizlilik niteliği ve yönetmeliği.
YDL 203 Yabancı Dil I 3 0 3 3
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
TTP 213 Sağlık Ekonomisi ve Politikaları 2 0 2 2
Bu ders ile öğrencinin sağlık ekonomisini ile sağlık politikalarını oluşturan faktörlerin ve politikaların sağlık ekonomisi üzendeki etkilerini incelemesini amaçlamaktadır.
AMH 207 Yaz Stajı 0 20 10 10
Bu ders ile öğrencinin almış oldukları teorik eğitimi uygulamalı olarak işlemeleri ve süreçlere öğrencilerin dahil edilmesi amaçlanmaktadır.
AMH 205 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi III 3 0 3 5
Bu ders ile öğrenciler; cerrahi aletler ve masaya dizilişleri, laparoskopik ve endoskopik cerrahi, ameliyat pozisyonları, insizyon alanları ve yara kapatılması, cerrahi sufür ve iğneler konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
AHYUM201 Yerinde Uygulama I 0 8 4 4
Bu ders ile öğrencinin almış oldukları teorik eğitimi uygulamalı olarak işlemeleri ve süreçlere öğrencilerin dahil edilmesi amaçlanmaktadır.
Toplam 14 28 28 30
4. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SHM 204 İletişim 2 0 2 2
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.
AHYUM202 Yerinde Uygulama II 0 8 4 4
Bu ders ile öğrencinin almış oldukları teorik eğitimi uygulamalı olarak işlemeleri ve süreçlere öğrencilerin dahil edilmesi amaçlanmaktadır.
SHM 226 Enfeksiyon Hastalıkları 2 0 2 5
Bu ders ile öğrencilerin enfeksiyon hastalıklarına giriş, genel bilgiler, sindirim sistemiyle bulaşan hastalıklar, besin zehirlenmesi, tifo, paratifo, poliomiyelitis, sallmonella gasroenteritidi, shigella, kolera-brucella, solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, difteri, kabakulak, influenza, boğmaca, pnömoniler, tüberküloz, kızamık, suçiçeği, deri ve mukozayla bulaşan infeksiyon hastalıkları, gonore, herpes simpleks, tetanoz, sifilis, menenjit-hepatit- aıds, üriner sistem enfeksiyonları, kateter enfeksiyonları, hastane enfeksiyonları, bulaşıcı hastalıklarla savaş yöntemleri konularında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
SHM 206 Hasta Bakım İlkeleri 2 0 2 4
Bu ders ile öğrencilerin hasta bakımında temel kavramlar, temel insan gereksinimleri, sağlık ve hastalık kavramları, güvenli hastane ortamı, hayati belirtiler, ateş-nabız, arteriyel tansiyon, solunum ölçülmesi kaydedilmesi, sıcak soğuk uygulamalar. Hastane enfeksiyonları- izolasyon-asepsi-antisepsi-sterilizasyon-dezenfeksiyon, bireysel hijyen, vital bulgu ölçme ve steril çalışma uygulamaları. Yatak istirahati, masaj ve uygulamalar-dekubitüs oluşumu ve tedavisi, hastanın yatak içinde döndürülmesi, pozisyonlar, beslenme gereksiniminin karşılanması, hastanın oral yol ve gavajla beslenmesi, boşaltım sistemi ve sorunları, sondalar lavmanlar. İlaç uygulama yöntemleri, ilaç hazırlama, parenteral ilaç uygulaması, intravenöz sıvı tedavisi, uyku ve dinlenmenin sağlanması, üriner sistem ve uygulamaları, ölümü yaklaşan hasta bakımı konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
TTP212 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 3
Dersin başarıyla tamamlanmasıyla rekabet avantajı sağlayabilmek için toplam kalite yönetimi prensiplerini benimsenmesi ve sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayacak yönetim felsefesinin kazanılması amaçlanır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavramı, tarihsel gelişimi, öğeleri, kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam kalite yönetimi ve departman sorumlulukları, TKY ve rekabet gücünü arttırmaya etkisi, klasik yönetim anlayışı (Taylor Modeli) ile toplam kalite yönetiminin farkları, TKY ve sürekli gelişme, TKY ve Öğrenen Organizasyon İlişkisi, TKY ve liderlik türleri, toplam kalite yönetim (kalite yönetim) ilkeleri; toplam kalite yönetiminde kalite kontrol çemberleri, kalite kontrol diyagramlarının oluşturulması ve yorumlanması amaçlanmaktadır.
ÇVR 202 Çevre Koruma 2 0 2 3
Bu dersin amacı, çevrenin sağlığa etkisinin öğrenilmesi, nüfus artışı ve kalkınmanın getirdiği çevre sorunlarının kavranması ve çalışan sağlığı yaklaşımıyla değerlendirilmesinin öğrenilmesidir. Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği.
AFT 202 Afet Kültürü 2 0 2 3
Ülke gereksinimleri doğrultusunda öğrenciyi afetlerin yol açabileceği olumsuz sonuç ve tehlikeler konusunda bilinçlendirmek, olumsuzlukların azaltılmasına ilişkin önlemler konusunda eğitmektir. Deprem ve afet bilinci, çığ, sel, heyelan ve koruyucu önlemler, afet kavramı ve temel yaklaşımlar, topluma dayalı afet risk yönetimi, afet politikalarında risk yönetiminin önceliği, Türkiye’de kentsel riskler ve sakınım planlaması, afetlerde olay kumanda sistemi, afetlerde tıbbi müdahale, yaşam kurtaran önlemler, pandemi planlamasının ilkeleri, bütünleşik-entegre-afet yönetim sistemi ve ilkeleri.
SHM 218 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 3
Bu ders, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik temel bilgiler ile iş güvenliğinin tarihsel gelişimi ve önemi, ülkemizde iş güvenliğinin genel görünümü ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş güvenliği kuralları, tehlikelerin kaynakları, tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi, risklerin kontrolü, meslek hastalıkları, iş kazaları, işçi sağlığına etkileri açısından, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik faktörler gibi temel bilgileri içermektedir.
YDL206 Yabancı Dil II 3 0 3 3
Geçmiş olaylardan bahsetme. Geçmiş ve şimdiki zaman olaylarında soru-cevap yeterliliği. Yaşadığı yer hakkında bahsetme ve kabiliyet cümleleri. Tanınan yerler hakkında bahsedebilme ve turistik bilgilendirme makalelerinde önemli bilgileri tespit edebilme. Dışarıda bir gün planlama ve basit ölçüde elektronik posta ve mektubu anlayabilme. Boş zaman aktivitelerinden bahsetme zamanları hakkında konuşabilme Konser, sergi vb. etkinlikler hakkında bulunan ilanlardan önemli bilgiler bulmak. Nesnelerin odada yer yön bakımından ilişkilendirilmesi ve günlük rutinleri tanımlama. Önemli günler, haftalar ve aylarda kullanılan kalıpları kullanabilmek. Öneri, teklif yapmak ve bunlara karşılık vermek, yiyecek, içecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tanınmayan kişiler hakkında soru sorma ve cevap verebilme, diğer insanların boş zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkında yorum yapabilme. Yerleşim yerlerini ve tanıdık mekanları tanımlayabilme, kişilerin yaşadıkları yerler hakkında soru sorabilme.
Toplam 17 8 21 30