Program Başkanı

       

Tıbbi laboratuvar teknikerleri, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık teknikerleridir.

 

Öğrencilerimiz öğrenim  süreleri içerisinde hastalıkları tanı kriterleri ve tedavi süreçleri ile birlikte tanır iken aynı zamanda  metabolizmanın fizyolojik işleyişine de hakim olacaklardır.Bu sayede  laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizlerde rastgele hataların önüne geçilmiş olacaktır.

 

Sağlık alanındaki teknolojik gelişimlerin ve gelişim modellerinin takibi; ayrıca cihazların  işleyişi ve otomasyonu öğrenim süresince;  yerinde uygulama modeli ile gerçekleştirilecek ,bu sayesinde çalışma hayatı ve üniversite eğitimi pekiştirilecektir.

 

Tıbbi laboratuvar teknikerleri aynı zamanda, test cihazları ve araçlarının kullanım ve bakımından sorumlu sağlık teknikerleridir. Analizlerde işlenecek örnekler için, gerekli kimyasalları ve fiziksel şartları belirleyeceklerinden öğrenimleri sırasında   gerekli ve yeterli cihaz, alet kullanım bilgisi edineceklerdir.

 

Yrd.Doç.Dr.Duygu Vardağlı

         Program Başkanı