Bölüm Hakkında

 

Mimarlık Bölümü, tarihi, kültürel ve sanatsal bilgileri tasarım sürecine yansıtabilen ulusal ve uluslararası standart uygulamalar konusunda gerekli ve yeterli bilgilere sahip, araştırma yönü gelişmiş, modern bilgisayar teknolojisi eğitimi almış, yabancı dil bilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

 

Bu hedef doğrultusunda, bölümümüzde verilmekte olan teorik derslerin yanı sıra haftada 8 saatlik stüdyo derslerinde zengin ve tecrübeli bir öğretim kadrosuyla eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bu bilgilerle donanımlı olarak mezun olan üniversitemiz öğrencileri, kendi bürolarını kurarak serbest mimarlık yapabilmekte, özel veya resmi kurumlarda çalışabilmektedirler.

 

Eğitim-Öğretim Sistemi

Mimarlık bölümümüzde 4 yıl süresince öğrencilere Temel Tasarım, Bina Bilgisi, Mimari Çizim Teknikleri, Yapı, Malzeme ve Teknolojileri, Tek aile konut tasarımından Sağlık, Sivil ve Kamu Yapılarına kadar Mimari Tasarım derslerinde projelendirme ve uygulama eğitim-öğretimi verilmektedir. Ulusal ve Uluslararası Mimarlık Tarihi ve Tarihi Mirası Koruma ve Restorasyonu konusunda öğrencilerimiz eğitim almaktadır. 

 

Öğrencilerin kazandıkları teorik bilgiler, kamu ve özel kuruluşlarda yaptıkları stajlar ve eğitmenlerle gerçekleştirdikleri şantiye gezileriyle pekiştirilmekte ve uygulama yatkınlığı sağlanmaktadır. Öğrenciler bu derslerin yanı sıra İngilizce, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerini de almaktadırlar.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Bölümü başarıyla bitiren öğrenciler lisans diploması alarak Mimar unvanına sahip olurlar.  Mezun öğrenciler özel ve kamu kuruluşlarında veya kendilerinin iş sahibi olduğu tasarım bürolarında proje ve uygulama kapsamında ulusal ve uluslararası alanda görev alabilirler.