Program Hakkında

 
Program Hakkında
Ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri tanıyan, bu malzemelerin bakımını, muhafazasını,tedarik edilmesini sağlayan ve malzemeleri ameliyata hazır hale getirerek kullanılmasına yardımcı olan, aynı zamanda ameliyathaneyi ameliyatın özelliğine uygun hale getiren, yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.Bu program, ülkemizde yaygın olarak bulunan ameliyathanelere, donanımlı teknik eleman yetiştirmek amacı ile sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu bünyesinde kurulmuş bir programdır.

 

Eğitim-Öğretim Sistemi
Ameliyathane Hizmetleri Programında eğitim süresi içerisinde öğrenciler; anatomi, fizyoloji, tıbbi terminoloji gibi temel tıp dersleri dışında cerrahi hastalık bilgisi, sterilizasyon yöntemleri dersleriyle ameliyathane uygulamaları konularında eğitim göreceklerdir. Yıl  içi stajlarını hastanelerin ( Tıp Fakültesi Hastanesi, SSK hastanesi, Devlet Hastanesi) ameliyathanelerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar

 
Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.
 
Öğrencilerimiz  2. yıl sonunda 30 iş günü olan yaz stajlarını hastanelerin ( Tıp Fakültesi Hastanesi, SSK hastanesi, Devlet Hastanesi) ameliyathanelerinde yapmaktadırlar.
 

Mezunların İstihdam Olanakları
Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkanları yüksektir.Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki ameliyathanelerde “ameliyathane teknikeri” olarak çalışabilirler.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Ameliyathane teknikerleri, dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik” ile “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.