Program Hakkında

Program Hakkında
İlaç endüstrisi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürekli olarak gelişen ve değişen bir sektördür. Bu nedenle iyi bir eğitim almış olan ilaç tanıtım elemanlarına her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Tıbbi satış mümessillerine sadece ilaç sektörünü hedef alarak kariyer yolu çizmek oldukça yanlış bir yaklaşımdır. Bu yüzdendir ki sağlık sektöründe pazarlama çok daha geniş bir ekonomik pazarı içerir. Çünkü tıbbi tanıtım ve pazarlama alanında sadece ilaç firmaları ve onlarından kaynaklı meydana gelen diğer sektörlerden oluşacak kadar dar bir piyasa olmaması dolayısıyla tıbbi ürünler üreten veya pazarlayan büyük, orta ve küçük ölçekli ulusal ve uluslararası firmalardan da oluştuğundan her tür tıbbi ürün, medikal, ortopedik, teknolojik ve hatta BT, MR cihazları gibi ürünlerin de tanıtımı ve pazarlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için ise hem özel sektörde hem de kamuda her tür tıbbi ürün ve bu ürünlerin pazarlaması veya satın alınması hakkında bilgi sahibi ve tecrübeli uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Zira tıbbi satış mümessillerine artık eğitim zorunluluğu da getirilmektedir. Bu anlamda Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, öğrencilerini tıbbi tanıtım hizmetlerinin verildiği birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı; Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve alt yapıya sahip, ilaç firmalarının ürettikleri ilaçları veya medikallerin ürettiği her tür tıbbi ürünü hekimlere tanıtacak ve onlara ulaştıracak kaliteli insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Mezunların İstihdam Olanakları
Program mezunları iş bulma imkanları açısından oldukça avantajlıdır. Bunun en önemli sebebi sağlık sektörünün çok geniş bir piyasa yaratmasıdır. Program mezunları mesleki yaşamlarında öncelikle ulusal ve uluslararası ilaç ve her tür tıbbi ürün üretip pazarlayan medikal firmalarında, ecza depolarında tıbbi satış temsilci vb. unvanlarla istihdam edilebilirler. Programdan mezun olan öğrenciler kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ilaç tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek amacıyla doktor ziyareti, eczane ziyareti, grup aktivitesi, ilaç alım ihalelerinin takibini yapma ve diğer firma faaliyetlerini takip etme bilgi ve becerilerini kazanırlar. Programdan mezun olanlar Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. Tıbbi ürün ve ilaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler. Ayrıca alacakları medikal girişimcilik eğitimi sayesinde kendi firmalarını da kurabilirler.
 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programını bitiren öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.