Program Hakkında

Program Hakkında
Tıbbi sekreterlik, son yıllarda özellikle ülkemizde sağlık sektörünün gelişmesi nedeniyle nitelikli personel ihtiyacı doğmasından dolayı giderek önem kazanan bir meslek haline gelmiştir. Tıbbi sekreterler, sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu olan personeller haline gelmiştir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayacak programımızın bu doğrultuda misyonu da bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmek ve sürdürmektir.
Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu öğrenme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik olan eğitim programımız, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede programın amacı, sağlık kurumlarında sekreterya hizmetlerini yürütebilen, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt süreçlerini yürütebilen, tıbbi, idari ve arşiv düzenleyip, geliştirebilen, hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.
 

 

Eğitim-Öğretim Sistemi
Programın disiplinler arası bir yapıya sahip olmasından dolayı, öğrenciler farklı disiplinler çerçevesinde eğitim alması, teorik eğitiminin yanı sıra pratik ve uygulamalı eğitim ile öğrenciler, alanlarında uzmanlaşmaktadır.

 

 

Mezunların İstihdam Olanakları
Küreselleşen dünyada giderek önem kazanan sağlık hizmetleri sektöründe gerekli yetkinliğe sahip bireylere ihtiyaç giderek artmaya başlamıştır. Türkiye’de hızla gelişen sağlık hizmetleri sektörünün de mevcut yapısı itibariyle dünyadaki sağlık hizmetleri sektörünün gelişimine paralel olması Türkiye’de gerekli yetkinliğe sahip bireylere ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de gelişen sağlık hizmetleri sektöründe tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik uzmanlığına sahip bireylere olan ihtiyacı, mezun olan bireyler çerçevesinde karşılanması planlanmaktadır.  

 


DGS ile Lisans Programlarına Geçiş İmkanı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları YÖK kuralları çerçevesinde İşletme, Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İşletme Lisans Bölümlerine DGS ile geçiş yapabilme hakkına sahiptir.