Program Hakkında

Program Hakkında
Programda amacımız; kaza, yangın gibi felaketler ve kalp krizi, solunum yetmezliği gibi diğer acil durumlarda gerekli ilk yardımı olay yerinde uygulayıp, hastayı iyi donanımlı bir ambulans ile bir sağlık kuruluşuna zamanında ve zarar vermeden ulaştırmayı sağlayacak, nitelikli sağlık girişimi uygulayabilecek, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen sağlık personeli yetiştirmektir.

 
Eğitim-Öğretim Sistemi
İlk  ve Acil Yardım Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları konularında eğitim görürler. Ayrıca meslekleri ile ilgili olarak beden ve vücut gelişimi, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı, davranış bilimleri alanlarında da eğitilmektedirler. Yıl  içi stajlarının hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastanesi, SSK hastanesi, Devlet Hastanesi) acil servislerinde ve 112 Ambulans istasyonlarında yapmaktadırlar.

Öğrenciler  tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Öğrencilerimiz  2. yarıyıl sonunda 30 iş günü olan yaz stajlarını hastane acil servislerinde ve 112 ambulans istasyonlarında  yapmaktadırlar.
 

Mezunların İstihdam Olanakları
Kaza sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında, programın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını şart koşan hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır.

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma imkanı oldukça geniştir. Devlet sektöründe 112 ambulanslarında veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde iş olanakları bulunmaktadır. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası), acil yardım aracı olan ambulansların kullanılmasından da sorumludurlar.

Programı bitirenlere “Ön Lisans Diploması” ve "Acil Yardım Teknikeri" ünvanı verilir.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
İlk ve Acil Yardım Programını başarı ile bitirenler dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.