Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar; malzemelerin, hizmetlerin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde hareketinin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir.

 

Ülkemizde Lojistik Sektörünün gelişmesine paralel olarak, lojistik ve taşımacılık konusunda uzmanlaşmış insan gücüne ihtiyacı giderek artmaktadır.

 

Bu bölümde  temel amacımız, Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe ve diğer üretim ve ticaret işletmelerinde lojistik konularının yönetimi için insan gücü yetiştirmektir. Ayrıca, lisans ve yüksek lisans eğitimi almış, sektörün ileri gelen örgütleri ve topluluklarıyla işbirliği içerisinde olan, bu alanda bilgi birikimine sahip, yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirip, Türkiye’nin bu alana öncülük eden ve uluslararası üne sahip üniversitesi olmaktır.

 

Bölümün disiplinler arası niteliği vardır. Öğrenciler, mesleki bilgilerin yanında, işletme ve ticari bilgiler ile donatılmaktadır. Bu özellik, öğrencilerin mezun olduklarında istihdam alanlarını çeşitlendirmekte ve uluslararası piyasalarda çalışma olanağı sağlamaktadır.

 

Uluslararası Lojistik Bölümü, globalleşen ekonomik ortamda, kendilerini uluslararası lojistik konularında geliştirmek ve etkin bir kariyer yapmak isteyenler için uygun bir eğitim alanıdır. Hızla gelişen Türkiye Lojistik Sektörü, bu alanda yetişen kişiler için geniş fırsatlar sunmaktadır. Sektör için yetişmiş insan gücüne talep büyüktür. Ayrıca, yasal bir düzenlemeyle, Lojistik faaliyetlerde bulunan kuruluşların, uzmanlık belgesine sahip yöneticiler tarafından yönetilmeleri zorunluluğu getirilmiştir.

 

Mezunların İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, hedef alınan ulusal ve uluslararası lojistik kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi, üretim işletmelerinin "Tedarik Zinciri" yönetimini gerçekleştiren departmanlarında istihdam edilebilirler.