Elektronik Kaynaklar

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ast

 

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.  

 

BMJ Journals / BMJ Clinical Evidence

http://journals.bmj.com/

 

 

Uzman görüşleri ile en iyi Kanıt (Clinical Evidence'den) ve eksiksiz ilaç bilgileri linkleriyle (Martindale Drug Formulary'den) tam metin uluslararası rehberleri birleştirerek, bunları yapısal ve adım-adım yaklaşımı ile sunan kanıta dayalı bir tıp veri tabanıdır. British Medical Association tarafından yayınlanan dergilere tam metin erişim sağlar.

 

EBSCOhost Databeses

http://search.ebscohost.com/

 

Emerald eJournals Premier

www.emeraldinsight.com

 

Ağırlıklı olarak yönetim bilimleri alanında yayın yapan Emerald Yayınevi'nin bütün e-dergilerini içeren Emerald Premier eJournal Koleksiyonu; 306 adet e-dergiden oluşmaktadır.

 

IEEE Explore Digital Library

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

 

İçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği, fizik vb. konularda tam metin erişim vermekle birlikte veri tabanı IEEE ve IEE' nin dergi, konferans ve standartlarını içermektedir.

 

iThenticate

http://www.ithenticate.com/

 

İntihal (alıntı) araştırma programıdır. İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir.

 

LWW Total Access Collection (OVID)

http://www.ovid.com/site/index.jsp

 

Tıp bilimleri alanında önemli bir yere sahip olan LWW Total Access dergilerinin güncel sayılarının yanı sıra arşiv sayılarına da kesintisiz erişim sağlanmıştır.

 

MasterFILE Complete

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f6h

 

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

 

Newspaper Source Plus

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=n5h

 

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

 

İçerik:

·         1,200+ tam metin gazete

·         130 haber bülteninden haberler

·         67 milyona yakın tam metin makale

 

Öne çıkan gazeteler:

·         The Sydney Morning Herald (Australia)

·         The Times (UK)

·         Toronto Star

·         USA Today

·         The Washington Post

·         The Philadelphia Inquirer

·         Star Tribune (Minneapolis)

 

Haber bülteni kaynakları:

·         AP (Associated Press)

·         CNN Wire

·         PR Wire

·         UPI (United Press International)

·         Xinhua (China)

 

Televizyon ve Radyo Haber Metinleri Kaynakları:

·         ABC News (American)

·         ABC (Australian)

·         CBC (Canadian)

·         CBS News

·         CNBC

·         CNN

·         CNN International

·         FOX News

·         MSNBC

·         National Public Radio

·         PBS

 

ScienceDirect Freedom Collection

http://www.sciencedirect.com/

 

EKUAL kapsamında ScienceDirect Freedom Collection veri tabanı aboneliğine 2017-2018 yıllarında da devam edilecektir. 2017 yılında 2283 dergiye erişim sağlanabilecektir.

Ayrıca; ek içerik çalışması olarak 2017-2018 yıllarında, 28 adet Elsevier kitap serisine de erişim sağlanabilecektir. Kitap serilerinin erişim yıl başlangıcı 2012 olup, lisans sonrası uzun dönem erişim hakları da garanti altına alınmıştır. İlgili kitap serileri, araştırmacılar tarafından en çok erişilmeye çalışılan ancak geri dönen (turnaways) istatistikler değerlendirilerek belirlenmiştir. 9 konu baslığında değerlendirilen kullanım istatistiklerine göre; ülkemiz araştırmacıları tarafından en çok Biochemistry Genetics and Molecular Bilology (% 46), Neuroscience (%13) ve Chemistry (%8) konulu kitap serilerine erişim sağlanmaya çalışılmıştır.

 

Scopus

https://www.scopus.com/home.uri

 

Disiplinler arası, dünyanın en büyük abstrakt veri tabanlarından biridir. Scopus 1960’lardan itibaren abstrakt bilgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan veri tabanıdır.

 

SpringerLink

http://link.springer.com/

 

Springer firmasına ait tam metin dergilerin arşiv ve güncel sayılarına erişim sağlayan veri tabanıdır.

 

Web of Science (WOS)

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=2Cb2HSlkZIhhqmPXzYd&preferencesSaved=

 

Konu ve atıf taraması yapabileceğiniz platformda SCI-SSCI-AHCI-CPCI-S-CPCI-SSH veri tabanları taranmaktadır.