Yüksekokullar

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu


 Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü
 Uluslararası Ticaret Bölümü
 Uluslararası Lojistik Bölümü
  Bankacılık Bölümü

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


 Antrenörlük Eğitimi Bölümü
  Spor Yöneticiliği Bölümü