Senato Üyeleri

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosu, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurulları tarafından üç yıllığına seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

 


Görevleri :

Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:

 

1. Üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya bu konularda görüş bildirmek,
3. Rektörün onayından sonra Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
4. Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
6. Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
7. Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
8. Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

Üniversite Senatosu Üyeleri :
 
 

Unvanı

Adı ve Soyadı

Temsil Hüviyeti

  Prof. Dr.

  Sudi APAK

  Rektör

  Prof. Dr.

  Hüseyin Can İKİZLER

  Rektör Yardımcısı

  Prof. Dr.

  Sait YILMAZ

  İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr.

  Şermin TEKİNALP

  Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr.

  Özer ERGÜN

  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr.

  Halil KARADENİZ

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr.

  Ömer Önder ARI

  İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

  Prof. Dr.

  Salih Yaşar ÖZDEN

  Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi

  Doç. Dr.

  Hüseyin GÜN

  Meslek Yüksekokulu Müdürü

  Dr.Öğr.Üyesi

  Selçuk YAŞAR

  Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

  Dr.Öğr.Üyesi

  Engin YÖRÜK

  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

  Dr.Öğr.Üyesi

  Pınar BACAKSIZ

  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

  Dr.Öğr.Üyesi

  Aliye MENEVŞE

  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü

  Dr.Öğr.Üyesi

  Muhsin ÖZTÜRK

  Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

  Dr.Öğr.Üyesi

  Erdal DURSUN

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

  Dr.Öğr.Üyesi

  Yavuz BİLGEN

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

  Dr.Öğr.Üyesi

  Ömer Önder ÖNDER

  Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi