Yönetim Kurulu


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile Üniversiteye bağlı farklı öğretim birimlerini/alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıllığına seçilecek üç profesörden oluşur. Yönetim Kurulu gerekli durumlarda Rektör tarafından toplantıya çağırılır.

Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

 

Görevleri:

İdari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olan Üniversite Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

 

1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek,
2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunmak,
3. Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5. Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

 


Üniversite Yönetim Kurulu  

 

Prof. Dr. Sudi APAK                                             Rektör
Prof.Dr. Şermin TEKİNALP                                  Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.Emin ÖZBAŞ                                           Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Halil KARADENİZ                                   Yönetim Kurulu Üyesi
Doç.Dr. Hüseyin GÜN                                          Yönetim Kurulu Üyesi