Ders İçerikleri

1. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLG101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 4
Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir.
BSY 105 ATLETİZM 1 2 2 4
Atletizmi tüm branşlarına göre öğretmek. Atma, atlama, koşular ve yürüyüş öğretimi
BSY 101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş 3 0 3 5
Dersin amacı beden eğitimi ve spor da temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, beden eğitimi ve sporun Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi gibi konuların öğrencilere aktarılmasıdır. Bu ders sonunda öğrencilerin beden eğitimi ve sporun temel kavramları, tarihsel geçmişi, ekolleri ve beden eğitimi ve sporun kapsamına giren alanların öğrenmesi beklenmektedir.
BSY 103 GENEL CİMNASTİK 1 2 2 5
Genel cimnastikle ilgili temel bilgi ve beceriler kazanabilme.
ISY101 İktisada Giriş 2 0 2 3
İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgi sahibi olunması.
BSY 107 İŞLETME YÖNETİMİ I 3 0 3 5
Genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ışığında işletmelerin kuruluşu, hukuki yapıları ve işletme fonksiyonları kullanabilmeyi öğrenme.
BSY 109 Spor Tarihi 2 0 2 4
Dersin amacı ilk çağlardan günümüze sporun ortaya çıkış koşulları ve modern olimpiyatların gelişim çizgisi nasıldır. Türkiye’de sporun ilk yıllarında günümüze kadar gelişim çizgisi ve uluslararası ilişkilerde üstlendiği rol nedir? Bu bilincin kazandırılması sağlanır. Öğrenciler beden eğitimi ve spor ile ilgili tarihsel gelişimi öğrenmiş olacaktır.
Toplam 14 6 17 30
2. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BSY 104 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİSİ 3 0 3 5
İnsan Anatomisi , kas ve hareket sistemi faaliyetleri, bu alandaki özel ve detaylı bilgilerin verilmesi ve ulaşabilme metotlarının öğretilmesi,
BSY 106 İŞLETME YÖNETİMİ II 3 0 3 5
Genel işletmecilik ile ilgili kavramlar ışığında işletmelerin kuruluşu, hukuki yapıları ve işletme fonksiyonları kullanabilmeyi öğrenme.
TUR 104 Türk Dili 4 0 4 4
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları (konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakışaçısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri: (karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarifetme, telefonla konuşma, işisteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
BSY 102 YÜZME 1 2 2 4
Öğrencinin yüzme sporunu tanıması, öğrenmesi, yüzme öğrenme yöntemlerini tanıması ve uygulayabilmesidir.
BSY 108 TÜRKİYE’DE SPORUN YÖNETİM YAPISI 2 0 2 4
Türkiye’nin yönetim yapısı ve teşkilatlanması hakkında bilgi, günümüz modern yönetim anlayışı ile Türkiye’de uygulanan yönetim anlayışı arasındaki mukayese
SEC102 Seçmeli Ders Grubu 0 0 0 4
 
SOH 114 HUKUKA GİRİŞ 2 0 2 4
Hukuk kavramı, gerekliliği, sosyal hayatı düzenleyen kurallarla hukuk kuralları arasındaki farklılıklar, hukukun dalları ve hukukun kaynakları, kanun, tüzük ve yönetmelikler hakkında bilgi.
Toplam 15 2 16 30
3. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
YDL 203 Yabancı Dil I 3 0 3 3
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive, exposure ve task - listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
SEC201 Seçmeli Ders Grubu 0 0 0 4
 
ATA 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri). Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri).
BSY 203 SPOR FİZYOLOJİSİ 2 2 3 5
Organizmayı oluşturan sistemlerin fonksiyonlarının ve bu fonksiyonların egzersize farklı koşullara cevabının öğretilmesi
BSY 207 SPOR HUKUKU 3 0 3 5
Hukukun temel prensiplerinin spor alanına aktarılması
BSY 205 SPOR PSİKOLOJİSİ 2 0 2 4
Sporcunun müsabaka öncesi, anı ve sonrasında psikolojik hazırlığı ve meydana gelen psikolojik problemlerin giderilmesi
BSY 201 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU 1 3 0 3 5
Spor yönetimi ile ilgili tanım ve kavramların öğretilmesi, spor yönetim modelleri ve Türk Spor Sisteminin tarihsel gelişimi ve analizinin öğretilmesi.
Toplam 17 2 18 30
4. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BSY 202 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ 3 0 3 6
Antrenman planlamasının öğrencilere öğretilmesi
BSY 204 SPOR EKONOMİSİ 2 0 2 4
Spor hizmetlerindeki yöneticilere ekonominin tanıtımını sağlamak. Onları spor yönetimi ve endüstrisi konusuna anlam kazandıran ekonomik kurallarla ilgili olarak bilgilendirmek.
BSY 208 SPORCU BESLENMESİ 2 0 2 4
Sporcu beslenmesinin temel kavramlarını, besin öğelerinin organizmadaki görevlerini ve spordaki önemlerini, spor türlerine bağlı farklı enerji kazanım yollarını, antrenman ve müsabaka beslenmesinin ilkelerini, nutrisyonel ergojenik yardımcıları açıklamak.
YDL 206 YABANCI DİL II 3 0 3 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin akademik ve profesyonel yazılı yabancı dil yeterliliklerini geliştirmek ve öğrencilere akademik yazımla birlikte basın bültenleri ve medya yazışmaları gibi çeşitli formları hazırlayabilecek seviyeye getirmektir.
ISY 204 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 2 4
Spor örgütlerinde insan kaynaklarının önemli insan gücünün planlanması, sağlanması ve kullanılmasını öğretme.
SEC202 Seçmeli Ders Grubu 0 0 0 4
 
BSY 206 Spor Yönetimi ve Organizasyonu II 3 0 3 5
Ulusal ve Uluslararası Spor Kuruluşlarının yapısının ve işleyişinin öğretilmesi, Türkiye'de spor yönetiminin güncel sorunlarının analizinin öğretilmesi.
Toplam 15 0 15 30
5. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ISL 303 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 3 4
Örgütler ve örgütlerin değişim ihtiyaçları, örgütsel değişim süreçlerinin incelenmesi
BSY 305 GENEL MUHASEBE  3 0 3 5
İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerindeki değişiklik oluşturan mali nitelikli işlemlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve rapor halinde sunulması işlemlerinin yapısını kavratmak
BSY 307 Spor Sakatlıkları ve İlk Yardım  2 2 3 4
Dersin amacı, sakatlanma mekanizmaları, ısınma-soğuma ve spor sakatlıklarından korunma, spor sakatlıklarında tedavi ilkelerini ve tekniklerini öğrenebilme. Öğrencilerin genel anlamda spor sakatlıkları ve sakatlık unsurlarını ortadan kaldıran faktörlerin bertaraf edilmesi ile ilgili kazanımlar elde etmesi beklenmektedir
BSY303 Rekreasyon Liderliği ve Planlama  2 2 3 5
Boş zaman ve rekreasyon ile ilgili temel kavramların verilmesi ve rekreasyonun diğer alanlarla (turizm, spor, çevre, ekonomi, oyun) ilişkilendirilmesi.
SEC301 Seçmeli Ders Grubu  0 0 0 4
 
SEC303 Seçmeli Ders Grubu  0 0 0 4
 
BSY 301  Spor Sosyolojisi  2 0 2 4
Bu dersin ana amacı öğrencilere, sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor kurumları ve sportif aktivitelerdeki değişik görünümlerinin verilmesidir. Öğrencilerin sosyolojinin temel kavramlarını sporla ilişkisi ve görünümlerini öğrenmesi beklenmektedir
Toplam 12 4 14 30
6. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BSY 312 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 2 4
Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olarak önemini ve kuruluşlar sağladığı katkıları, Ticari, kamu ve gönüllü sektör için halkla ilişkiler çalışmalarının pazarlama disiplini içindeki yeri ve önemini anlamak
BSY 306 LİDERLİK VE SPOR 2 0 2 4
Liderlikle ilgili tanım ve kavramlar ışığında spor örgütlerinde liderin önemi ve spor ortamlarında lideri değerlendirmeyi bilme
BSY 304 PAZARLAMA İLKELERİNE GİRİŞ 2 0 2 4
Modern pazarlama kavramını, misyonunu, stratejilerini kavratmaktır.
BSY 308 SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇELEME VE KONTROL 3 2 4 5
Muhasebe ve bütçenin uyumlaştırılması
BSY 302 Engellilerde Spor ve Organizasyonu 3 0 3 5
Engellilere yönelik beden eğitim ve spor konusunda bilgi ve deneyimlerin kazandırılması
BSY 310 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İSTATİSTİK 2 2 3 4
Bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli teorik ve uygulama becerisini kazandırma.
SEC302 Seçmeli Ders Grubu 0 0 0 4
 
Toplam 14 4 16 30
7. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BSY 403 SPORDA STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA 3 0 3 5
Bu Dersin amacı yönetim bağlamında çağdaş ve yeni konu, kavram, metot ve yaklaşımlar konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.
BSY 401 SPOR PAZARLAMASI VE MARKA YÖNETİMİ 3 0 3 5
Ticari, kamu ve gönüllü sektörde spor programları hazırlayıp, sunan işletmeler için temel pazarlama görevlerini anlamak
BSY 405 SPOR YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE PROJE I 3 2 4 6
Seçilen araştırma konusu doğrultusunda, bir araştırma projesi önerisi hazırlamak
BSY 407 SAHA VE MALZEME BİLGİSİ 2 0 2 4
Bu dersin amacı öğrencilerimizin sporda tesis işletmeciliği ve saha malzeme bilgisi ile ilgili kavram ve özelliklerin tanımlanması, spor tesislerinin özellikleri ve tipleri, spor tesis işletmelerinde yönetim ve organizasyon, spor tesis işletmelerinde etkinlik yönetimi ve spor tesis işletmelerinde araç-gereç yönetimi ile ilgili yeterli bilgi düzeyine ulaşmasını sağlamaktır.
SEC401 Seçmeli Ders Grubu 0 0 0 4
 
BSY 409 SPOR YÖNETİMİ UYGULAMASI 2 6 5 6
Öğrenciye görmüş olduğu teorik eğitimi ile birlikte uygulama imkanıyla tamamlaması amaçlanmaktadır.
Toplam 13 8 17 30
8. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BSY 404 SPOR YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE PROJE II 3 2 4 6
Seçilen araştırma konusu doğrultusunda, bir araştırma projesi önerisi hazırlamak
BSY 406 KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ 2 0 2 4
Çeşitli ülkelerdeki spor yönetimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
BSY 412 SPOR TURİZMİ VE PLANLAMASI 2 0 2 4
Spor turizminin önemini anlamak ve spor turizmi planlamasını yapmak
BSY 402 FITNESS LİDERLİĞİ 2 2 3 4
Aktif bir yaşam tarzı ve fitnes çalışmalarının insan üstündeki etkileri, performans ve uzun süreli yaşam.
BSY 408 SPORDA İLETİŞİM BECERİLERİ 2 0 2 3
İletişim bilimine yönelik temel kavramların eğitim öğretim süreçlerindeki yansımalarına paralel olarak; bireyler arası gerçekleştirilecek iletişim etkinliklerinde etkin olabilmeye ve kaliteli iletişim kurabilmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
BSY 410 SPOR VE ÇEVRE 2 0 2 4
Çevre biliminin temel kavramlarının öğretimi, temel ekolojik bilgi ile donatımı, bu bilgilerin spor teori ve uygulamalarında kullanılabilme.
BSY 414 HERKES İÇİN SPOR UYGULAMALARI 2 2 3 5
Bu dersin amacı herkes için sporun yararlarını, yaygınlaşmasını, Türkiye’de ve dünyadaki herkes için spor anlayışı ve yapılaşmasını sunmaktır.
Toplam 15 6 18 30