Program Başkanı

 

                                                                                          


Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmek temel amaçtır.
Program özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında, hekim dışı nitelikli, uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış, insan ilişkileri kuvvetli, çok iyi bilgisayar ve bilgi teknolojileri eğitimi almış, hasta kabul ve taburcu işlemlerini yapabilen, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendiren, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemleri yapabilen, tıbbi terminolojiye hakim, tıbbi kayıt ve dokümanları çok iyi işleyebilen, hastalıkların ve ameliyatların uluslararası ICD–10 sistemine göre kodlamasını yapabilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları bilimsel kararlara uygun bir şekilde hazırlayıp düzenleyerek arşivlendiren ve bunları araştırıcıların hizmetine sunulmasında çalışan sağlık teknikeri yetiştirir.
Üniversitemizde, teorik derslerin yanı sıra uygulamaya da büyük önem verilmektedir. Öğrencilerimizin “Staj” programı doğrultusunda staj yapmaları sağlanmaktadır. İçinde bulundukları topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan ve sürekli olarak çevrelerinin gelişmesine katkı sağlayan bireyler yetiştirmek İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin temel amacıdır. Programa katılan tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim dönemi dilerim. 


Öğr.Gör.Özge ÇONAK
Program Başkanı