Ödünç Verme İşlemleri

 

 Ödünç verilen kaynak ile ilgili her türlü sorumluluk ödünç alana aittir.

 Ödünç kitap alacakların üniversite kimlik kartı olmak zorundadır. Kimlik kartı olmayanlara ödünç kitap verilmez. Başkasına ait kimlik kartıyla kitap ödünç alınamaz.

 Başvuru (müracaat) eserleri (Abstract, index, sözlük, ansiklopedi gibi danışma kaynakları), tezler, rezerv edilmiş, nadir ve özel değere sahip kaynaklar, süreli yayınlar, atlas, harita ve slaytlar, görsel ve işitsel kaynaklar ödünç verilemez. Ödünç verilemeyen kaynakların fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden ücret karşılığında yararlanılabilir.

 Ayırtılmış eserlerden oluşan rezerv koleksiyonundan sadece kütüphane içinde yararlanılabilir.

 Ödünç verme, belirli bir süre içindir. Ödünç verilen kaynak, son iade tarihine kadar iade edilmelidir. Son iade tarihi geçmemiş ise, uzatma işlemi yapılabilir. Uzatma, kütüphanenin web sayfası üzerinden kullanıcı tarafından yapılabileceği gibi, kütüphaneye gelerek de yapılabilir. E-posta ve telefon ile yapılamaz.

 Ödünç alınan kütüphane kaynakları gününde iade edilmelidir. İadesi geciktiğinde materyal başına günlük 0,50 kuruş gecikme bedeli yansıtılır.

 Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan üyeler, kitapları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.

 Daire Başkanlığı, gerekli durumlarda son iade tarihini beklemeden ödünç verilen kitabı kullanıcıdan geri isteyebilir. Geri istenen kaynağın en geç 3 gün içerisinde iade edilmesi gerekir.

 Kütüphaneden, aşağıda belirtilen kullanıcı gruplarına göre değişik sürelerde ödünç verme işlemi yapılır. Ödünç verme süreleri;

 

Materyal Türü

Kullanıcı Türü

Materyal sayısı

Ödünç süresi (gün)

Ek ödünç süresi (gün)

Kitap

Lisans öğrencisi

3

15

10

Lisansüstü öğrencisi

4

15

15

Personel

3

15

10

Akademik personel

5

30

20

Ciltli dergi

Lisansüstü öğrencisi

2

5

3

Personel

2

5

3

Akademik personel

2

5

5

Görsel-işitsel materyal

Lisans öğrencisi

2

3

2

Lisansüstü öğrencisi

2

3

2

Personel

2

3

2

Akademik personel

2

3

2