Veri Tabanları


 

Veritabanı Adı Veritabanı İçeriği

Academic Journals (Nature Publishing Group) (EKUAL)

Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında 1997’den günümüze toplamda 40 dergi içeriğine tam metin erişilmektedir.

Academic Search Complete (EKUAL)

7.500'den fazlası hakemli dergi olmak üzere 8,500'den fazla tam metin dergiyi içermektedir. Tam metne ek olarak, bu veri tabanı 15.500'den fazla dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. İçerdiği konular; sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp, bilim ve teknolojidir.
Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index (EKUAL)

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, iş sağlığı ve güvenliği, otomotiv mühendisliği, uluslararası ticaret ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içermektedir.

Applied Science and Technology Index Retrospective (EKUAL)

Uygulamalı bilimler ve teknoloji alanında 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makalenin bibliyografik künyelerini içermektedir. Aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içermektedir.

Business Source Complete (EKUAL) İktisadi ve idari bilimler, işletme, yönetim, muhasebe, yönetim bilgi sistemleri alanlarında 2,000’e yakını hakemli olmak üzere 3,800’e yakın tam metin dergiye erişmek mümkündür.
Dergipark TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayımlanan 1.885 akademik dergiye erişilebilmektedir.
DynaMed (EKUAL)

Dünyanın en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. Sağlık birimleri, tıp, anatomi, psikoloji alanlarında 5,700’e yakın başlık için hazırlanmış özetler ve ayrıca ilaç bilgileri yer almaktadır. DynaMed’in içeriği her gün 550’den fazla tıp dergisini takip eden editörler tarafından oluşturulmakta ve güncellenmektedir.

e-book Collection (EBSCOHOST) Veri Tabanı İçeriği: Tüm bilimsel disiplinleri kapsayan ve  16.299 tam metin elektronik kitap içeren veri tabanıdır.
Erişim Linki:
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=ab7a6c97-6b41-44ab-a2c6-c52177932a13%40sdc-v-sessmgr01

Education Index Retrospective (EKUAL)

800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunmaktadır.. İçeriğindeki konular; dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, kütüphanecilik, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi vb.
Emerald Premier eJournal (EKUAL)

Ağırlıklı olarak yönetim bilimleri olmak üzere kütüphanecilik, eğitim bilimleri, pazarlama, lojistik, mühendislik konularında 311 dergiye tam metin erişim sağlanmaktadır.

ERIC (EKUAL)

Eğitim literatürü ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı vermektedir.

GreenFILE (EKUAL)

Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm konularında 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

Hukuk Veritabanı - TÜBİTAK ULAKBİM Hukuk alanında Türkiye’de yayınlanan 46 tam metin dergiye erişmek mümkündür.
Humanities & Social Sciences Index Retrospective (EKUAL) Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki dergileri indekslemektedir. Bu veri tabanında 1.200’e yakın süreli yayın, 1.300.000’den fazla kayıt ve 240.000’den fazla kitap incelemesi bulunmaktadır. 
IEEE (EKUAL) Elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında dünyanın en yüksek kalitedeki 413 IEEE ve IBM dergi ve magazine, IEEE konferans başlığından bildirilere, onaylanmış ve yayınlanmış IEEE standardı olmak üzere toplam 4,5 milyondan fazla tam metin dokümana erişim sağlamaktadır.
İThenticate (EKUAL)

Akademik çalışmalardaki intihal oranının tespiti için kullanılmaktadır. Kullanıcı hesabı için kütüphanemize başvurunuz.

Jstor Archive Journal Content (EKUAL)

Sanat ve Beşeri Bilimler alanlarında 3938 dergiye erişim sağlanabilmektedir.

Library, Information Science & Technology Abstracts (EKUAL)

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indekslemektedir.
MasterFILE Complete (EKUAL) İşletme, sağlık, fitness ve spor, dinlenme ve eğlence, bilimsel ve kültürel çalışmalar, eğitim, moda gibi birçok konuyu kapsamaktadır. 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.
MEDLINE (EKUAL)

Tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veteriner hekimliği, sağlık sistemi, klinik öncesi bilimler gibi tıp ve sağlık alanında 1965 yılından günümüze indekslenen 1.470'den fazla dergiyi tam metin olarak içermektedir. 

Mendeley (EKUAL)

Referans yönetim programıdır.

Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı (MTBVT) - TÜBİTAK ULAKBİM Temel ve uygulamalı bilimler ile mühendislik alanlarında Türkiye’de yayınlanan 75 dergiyi içermektedir.
Nature Journals All (EKUAL)

Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergileri içinde barındırmaktadır.

Newspaper Source Plus (EKUAL) 35 milyondan fazla tam metin makalesine, 860'dan fazla tam metin gazeteye ve 857.000'den fazla televizyon ve radyo haber metinlerine erişim sağlamaktadır.
OWID-LWW (EKUAL) Lippincott Williams & Wilkins (LWW) yayınevi dergilerinin yanı sıra tıp, hemşirelik, sağlık bilimleri alanlarındaki dergileri içeren tam metin veri tabanıdır.
Palgrave Macmillan Journals (EKUAL) İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında 47 dergiye 1997’den günümüze erişmek mümkündür.
ProQuest Dissertations & Theses (EKUAL) Tüm akademik alanlardaki master ve doktora tezlerini kapsayan dünyanın en kapsamlı tez veri tabanıdır.
Project Gutenberg (Açık Erişim) Veri Tabanı İçeriği: Çeşitli disiplinlerde 57.000'den fazla elektronik kitaba tam metin erişim sağlanabilmektedir. 
Erişim Lİnki: 
https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
Science Direct (EKUAL)

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi konularındaki dergi makalelerine 1995 yılından itibaren erişmek mümkündür. Ayrıca 30 kitap serisine tam metin erişilebilmektedir.

Scopus (EKUAL)

Fizik, kimya, matematik, mühendislik, sosyal bilimler, psikoloji, ekonomi, biyoloji, tarım, çevre bilimleri, fen bilimleri alanlarındaki akademik dergi makalelerinin atıf ve özlerini içeren bibliyografik bir veri tabanıdır.

Social Sciences Index Retrospective (EKUAL)

Sosyal ve beşeri bilimler alanlarında kitap incelemeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 1.000.000 makaleyi indekslemektedir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) - TÜBİTAK ULAKBİM

Sosyal ve beşeri bilimler alanında Türkiye'de yayımlanan 362 dergiyi içermektedir.

SpringerLink (EKUAL)

Fen bilimleri, bilgisayar bilimleri, çevre bilimleri, çevre bilimleri mühendislik, iktisat, ekonomi sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, gibi konuları içeren konularını içeren disiplinler arası tam metin veri tabanıdır. Ayrıca; 483 adet dergiye de açık erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır.

Taylor & Francis (EKUAL) Tıp, mühendislik, bilgisayar, fen, sosyal ve beşeri bilimler, sanat gibi alanlarda tam metin veri tabanıdır.
Teacher Reference Center (EKUAL) Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 280 hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indekslemektedir.
Tıp Veri Tabanı - TÜBİTAK ULAKBİM

205 dergi ile tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik gibi sağlık bilimleri alanında Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki makaleleri kapsamaktadır.

Turnitin (EKUAL)

Öğrenci ödevleri, projeler ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmaktadır. Kullanıcı hesabı için kütüphanemize başvurunuz.

TÜBİTAK Destekli Projeler - ULAKBİM TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin kesin raporlarını içermektedir.
Unbound Medicine

Doğrudan tanı ve tedaviye yönelik bir sistematikle konusunda uzman doktorlar tarafından hazırlanmış, hastalıklar ve tedavileri ile ilgili en güncel bilgileri kullanıma sunan, kanıta dayalı bir tıp veri tabanıdır. Unbound Medicine veri tabanının aşağıdaki modülleri üniversitemizin erişimine açılmıştır. Ayrıca abonelik sonrası Prime Journals ve Prime For You modülleri yayıncı tarafından üniversitemiz için kullanıma açılmış olup üyeliğinizi oluşturduktan sonra ilgilenilen alanındaki dergilere, en güncel halleri ile erişebilirsiniz. 

John Hopkins ABX Guide: Hastalık, klinik, teşhis, tedavi ve farmakolojik bilgi içermektedir. Risk faktörlerinden epidemiyolojiye hatta ayırıcı tanıya inecek kadar detaylı algoritmik datalar içermektedir. 

Pocket Guide to Diagnostics Tests: Tüm uzmanlık dallarının kullanabileceği tanısal testlerin seçimi ve yorumlanmasına rehberlik eden, kanıta dayalı geniş kapsamlı bir bilgi veri tabanıdır. Abonelik ile birlikte uygulama cep telefonlarında offline olarak da kullanılmaktadır.

Web of Science (EKUAL) Konu ve atıf taraması yapılabilen bu platformda, SCI-SSCI-AHCI- SPCI-SSPCI veri tabanları taranmaktadır.
Wiley Online Library (EKUAL) Wiley Online Library 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişimli dergiye Kimya, işletme, tıp, matematik, psikoloji, mühendislik, gıda bilimi, mimarlık, biyoloji, bilgisayar bilimi, tarih konularında tam metin erişim imkânı vermektedir.
Yaşam Bilimleri Veri Tabanı TÜBİTAK ULAKBİM Tarım, ormancılık, veterinerlik, hayvancılık, su ürünleri, gıda ve biyoloji alanlarında yayınlanan 73 dergi içeriğine tam metin erişmek mümkündür.
YÖK Ulusal Tez Merkezi Türkiye’deki üniversitelerde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini kapsamaktadır.