Bölüm Dersleri

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
1. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 4
EKO101 İktisada Giriş 3 0 3 6
MAT115 Matematik I 3 0 3 5
SYB101 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 4
SOS101 Sosyoloji 3 0 3 6
ISL109 Temel Hukuk 3 0 3 5
  Toplam 17 2 18 30
2. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ISL104 İstatistik 3 0 3 5
SYB102 Kamu Yönetimine Giriş 3 0 3 5
MAT104 Matematik II 3 0 3 5
ISL106 Mikro İktisat 3 0 3 6
TUR104 Türk Dili 4 0 4 4
SYB104 Uluslararası İlişkilere Giriş 3 0 3 5
  Toplam 19 0 19 30
3. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SYB201 Anayasa ve İdare Hukuku 3 0 3 6
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IYB203 İş Etiği 3 0 3 6
SYB203 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 6
SYB205 Siyasi Düşünceler Tarihi 3 0 3 5
SYB207 Diplomasi Tarihi I 3 0 3 4
YDL203 Yabancı Dil I 3 0 3 3
  Toplam 22 0 22 30
4. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB202 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik 2 0 2 5
SYB204 Diploması Tarihi II 3 0 3 5
SYB204 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yönetim Anlayışları 3 0 3 6
SYB206 Karşılaştırmalı Siyasi İdeolojiler 3 0 3 5
SYB202 Uygarlık Tarihi 3 0 3 6
YDL206 Yabancı Dil II 3 0 3 3
  Toplam 17 0 17 30
5. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SYB303 Uluslararası Hukuk I 3 0 3 5
SYB305 Türkiye Tarihi I 3 0 3 5
SYB307 Türk Dış Politikası 2 0 2 3
SYB311 Türkiye'de Siyasi Yapı ve Hayat I 3 0 3 5
SYB301 Uluslararası İlişkiler Teorileri 2 0 2 4
YDL301 Yabancı Dil III 3 0 3 3
  Toplam 16 0 16 25
6. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB302 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
SYB302 Uluslararası Güvenlik 4 0 4 5
SYB304 Türkiye Tarihi II 3 0 3 5
SYB306 Türkiye'de Siyasi Yapı ve Hayat II 3 0 3 5
SYB308 Uluslararası Hukuk II 3 0 3 4
SYB310 Uluslararası Politika Ekonomi 2 0 2 3
YDL302 Yabancı Dil IV 3 0 3 3
  Toplam 21 0 21 30
7. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
YDL401 Yabancı Dil V 3 0 3 3
SYB403 Kararlaştırmalı Kamu Yönetimi 3 0 3 4
SYB407 Sosyal Politiika ve Sosyal Güvenlik 3 0 3 4
SYB411 Uluslararası Örgütler 3 0 3 5
SYB401 Avrupa Bütünleşme Tarihi 3 0 3 5
SYB405 Bölgesel Çalışmalar : Avrasya 3 0 3 5
11SDGVII35 Seçmeli Ders Grubu 35 0 0 0 4
  Toplam 18 0 18 30
8. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB402 Bitirme Projesi 0 0 0 12
SYB404 İnsan Hakları 2 0 2 3
YDL402 Yabancı Dil VI 3 0 3 3
11SDGVIII35 Seçmeli Ders Grubu 35 0 0 0 5
SYB402 Bölgesel Çalışmalar : Orta Doğu 2 0 2 3
SYB406 Türk Siyasetinde Güncel Konular 2 0 2 3
  Toplam 9 0 9 29