Bölüm Dersleri

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU - ULUSLARARASI TİCARET 
1. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 4
ISL105 Finansal Muhasebe-I 3 0 3 5
EKO101 İktisada Giriş 3 0 3 6
ISL101 İşletme Yönetimi I 3 0 3 5
MAT115 Matematik I 3 0 3 5
ISL109 Temel Hukuk 3 0 3 5
  Toplam 17 2 18 30
2. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ISL108 Finansal Muhasebe II 3 0 3 5
ISL104 İstatistik 3 0 3 5
ISL102 İşletme Yönetimi II 3 0 3 5
MAT104 Matematik II 3 0 3 5
ISL106 Mikro İktisat 3 0 3 6
TUR104 Türk Dili 4 0 4 4
  Toplam 19 0 19 30
3. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
ISL201 Borçlar Hukuku 3 0 3 6
IYB203 İş Etiği 3 0 3 6
UTT201 Lojistik Yönetimine Giriş 3 0 3 5
EKO201 Makro İktisat 3 0 3 6
YDL203 Yabancı Dil I 3 0 3 3
  Toplam 19 0 19 30
4. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB202 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik 2 0 2 5
ISL206 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 5
ISL210 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 3 5
ISL212 Ticaret Hukuku 3 0 3 6
ISL202 Uluslararası İktisat 3 0 3 6
YDL206 Yabancı Dil II 3 0 3 3
  Toplam 17 0 17 30
5. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
UTT301 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3 0 3 6
ISL307 Finansal Yönetim 3 0 3 5
ISL309 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
YDL301 Mesleki İngilizce I 2 0 2 3
ISL301 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
ISL407 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 6
  Toplam 17 0 17 30
6. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB302 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
IYB304 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 2 3
YDL302 Mesleki İngilizce II 2 0 2 3
UTT302 Uluslararası Finans 3 0 3 6
UTT306 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 6
UTT304 Uluslararası Ticaret Hukuku 4 0 4 7
  Toplam 17 0 17 30
7. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
UTT401 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 3 0 3 6
UTT403 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 3 0 3 6
LOJ409 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 6
LOJ403 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 3 0 3 6
LOJ405 Uluslararası Taşıma Sistemleri 3 0 3 6
  Toplam 15 0 15 30
8. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB402 Bitirme Projesi 0 0 0 12
11SDGVIII36-I Seçmeli Ders Grubu 36-I 0 0 0 6
11SDGVIII36-II Seçmeli Ders Grubu 36-II 0 0 0 6
ISL402 Stratejik Yönetim 3 0 3 6
  Toplam 3 0 3 30