Recently added item(s)
Senato Üyeleri

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosu, Rektörün başkanlığında Rektör Yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurulları tarafından üç yıllığına seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır. 

Görevleri :
Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:
1. Üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya bu konularda görüş bildirmek,
3. Rektörün onayından sonra Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili 
    yönetmelikleri hazırlamak,
4. Üniversitenin yıllık eğitim öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 6. Fakülte
    kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
7. Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
8. Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Üniversite Senatosu Üyeleri :

PROF. DR. ÖZLEM ARZU AZER

Rektör Yardımcısı

444 9 123 / 1082

ozlemarzuazer@esenyurt.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ
PROF. DR. SAİT YILMAZ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

444 9 123

ÖZGEÇMİŞ
PROF. DR. ŞERMİN TEKİNALP

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

444 9 123

ÖZGEÇMİŞ
PROF. DR. HALİL KARADENİZ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

444 9 123

ÖZGEÇMİŞ
PROF. DR. TANER KARAHASANOĞLU

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi

444 9 123

tanerkarahasanoglu@esenyurt.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ
DOÇ. DR. HÜSEYİN GÜN

Meslek Yüksekokulu Müdürü

444 9 123

ÖZGEÇMİŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN YÖRÜK

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

444 9 123

DOÇ. DR. ALİ RIZA PARSA

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi

444 9 123 / 1204

alirizaparsa@esenyurt.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖMER ÖNDER ÖNDER

Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi

444 9 123 / 1241

omeronderonder@esenyurt.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ
OKAN ÖZPINAR

Genel Sekreter

444 9 123

okanozpinar@esenyurt.edu.tr