Recently added item(s)
Yönetim Kurulu

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile Üniversiteye bağlı farklı öğretim birimlerini/alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıllığına seçilecek üç profesörden oluşur. Yönetim Kurulu gerekli durumlarda Rektör tarafından toplantıya çağırılır.

Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.


Görevleri:
İdari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olan Üniversite Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:
1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım
    etmek,
2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını,
    bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunmak,
3. Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak,
4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5. Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

Üniversite Yönetim Kurulu


PROF. DR. SAİT YILMAZ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

444 9 123

ÖZGEÇMİŞ
PROF. DR. ŞERMİN TEKİNALP

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

444 9 123

ÖZGEÇMİŞ
PROF. DR. HALİL KARADENİZ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

444 9 123

ÖZGEÇMİŞ
PROF. DR. ULVİ AVCIATA

Profesör Temsilcisi

5D2


444 9 123 / 1065

ulviavciata@esenyurt.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ
PROF. DR. MİKAİL EROL

Profesör Temsilcisi

444 9 123

mikailerol@esenyurt.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ